Tormod Karlsen As
Juridisk navn:  Tormod Karlsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91784816
Damveien 8 Damveien 8 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 998409101
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/11/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
92.68%
Resultat  
  
473.68%
Egenkapital  
  
351.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 605.000 314.000 0 0 0
Resultat: 218.000 38.000 -16.000 -24.000 -22.000
Egenkapital: 156.000 -62.000 -99.000 -84.000 -60.000
Regnskap for  Tormod Karlsen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 605.000 314.000 0 0 0
Driftskostnader -388.000 -276.000 -16.000 -23.000 -23.000
Driftsresultat 218.000 38.000 -16.000 -24.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 218.000 38.000 -16.000 -24.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 218.000 38.000 -16.000 -24.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000 15.000
Sum omløpsmidler 54.000 18.000 16.000 18.000 14.000
Sum eiendeler 54.000 18.000 16.000 23.000 29.000
Sum opptjent egenkapital 138.000 -80.000 -117.000 -102.000 -78.000
Sum egenkapital 156.000 -62.000 -99.000 -84.000 -60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -102.000 80.000 115.000 106.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 54.000 18.000 16.000 22.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 605.000 314.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 605.000 314.000 0 0 0
Varekostnad -1.000 0 0 0 0
Lønninger -323.000 -260.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 -5.000 -8.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -16.000 -11.000 -15.000 -10.000
Driftskostnader -388.000 -276.000 -16.000 -23.000 -23.000
Driftsresultat 218.000 38.000 -16.000 -24.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 218.000 38.000 -16.000 -24.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 5.000 13.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 5.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 2.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 3.000 7.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 18.000 13.000 10.000 12.000
Sum omløpsmidler 54.000 18.000 16.000 18.000 14.000
Sum eiendeler 54.000 18.000 16.000 23.000 29.000
Sum opptjent egenkapital 138.000 -80.000 -117.000 -102.000 -78.000
Sum egenkapital 156.000 -62.000 -99.000 -84.000 -60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt -113.000 -51.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 131.000 115.000 106.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld -102.000 80.000 115.000 106.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 54.000 18.000 16.000 22.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 156.000 -62.000 -99.000 -88.000 -76.000
Likviditetsgrad 1 -0.5 0.2 0.1 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 -0.5 0.2 0.1 0.2 0.2
Soliditet 288.9 -344.4 -618.8 -381.8 -200.0
Resultatgrad 3 12.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.7 -1.3 -1.2 -1.3 -1.5
Total kapitalrentabilitet 403.7 211.1 -109.1 -73.3
Signatur
24.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.05.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex