Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tormod Torfæus-Stiftelsen
Juridisk navn:  Tormod Torfæus-Stiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52719520
Postboks 420 Haraldsgata 90 Fax: 52719501
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 984224524
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/11/2001
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
86.67%
Resultat  
  
41.18%
Egenkapital  
  
1.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 28.000 15.000 31.000 22.000 26.000
Resultat: 24.000 17.000 29.000 16.000 20.000
Egenkapital: -1.812.000 -1.836.000 -1.853.000 -1.882.000 -1.898.000
Regnskap for  Tormod Torfæus-Stiftelsen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 28.000 15.000 31.000 22.000 26.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -10.000 -11.000
Driftsresultat 21.000 8.000 23.000 12.000 15.000
Finansinntekter 3.000 9.000 5.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 3.000 9.000 5.000 4.000 5.000
Resultat før skatt 24.000 17.000 29.000 16.000 20.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 17.000 29.000 16.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 670.000 646.000 629.000 602.000 560.000
Sum eiendeler 670.000 646.000 629.000 602.000 560.000
Sum opptjent egenkapital -2.012.000 -2.036.000 -2.053.000 -2.082.000 -2.098.000
Sum egenkapital -1.812.000 -1.836.000 -1.853.000 -1.882.000 -1.898.000
Sum langsiktig gjeld 2.482.000 2.482.000 2.482.000 2.482.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 2.457.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 646.000 629.000 601.000 559.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.000 15.000 31.000 22.000 26.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 28.000 15.000 31.000 22.000 26.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -10.000 -11.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -10.000 -11.000
Driftsresultat 21.000 8.000 23.000 12.000 15.000
Finansinntekter 3.000 9.000 5.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 3.000 9.000 5.000 4.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 17.000 29.000 16.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 28.000 15.000 31.000 18.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 643.000 631.000 598.000 584.000 560.000
Sum omløpsmidler 670.000 646.000 629.000 602.000 560.000
Sum eiendeler 670.000 646.000 629.000 602.000 560.000
Sum opptjent egenkapital -2.012.000 -2.036.000 -2.053.000 -2.082.000 -2.098.000
Sum egenkapital -1.812.000 -1.836.000 -1.853.000 -1.882.000 -1.898.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.482.000 2.482.000 2.482.000 2.482.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 2.456.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 2.457.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 646.000 629.000 601.000 559.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 670.000 646.000 629.000 601.000 -1.897.000
Likviditetsgrad 1 6 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 6 0.2
Soliditet -270.4 -284.2 -294.6 -313.1 -339.5
Resultatgrad 75.0 53.3 74.2 54.5 57.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -1.4 -1.3 -1.3 -1.3
Total kapitalrentabilitet 3.6 2.6 4.5 2.7 3.6
Signatur
03.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex