Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandefjord Motor Hotel AS
Juridisk navn:  Torp Hotel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33489060
Fokserødveien 21 Fokserødveien 21 Fax: 33470177
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 957409814
Aksjekapital: 1.400.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 4/30/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Kappa Revisjon ANS
Regnskapsfører: Miki Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.01%
Resultat  
  
219.32%
Egenkapital  
  
9.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.139.000 23.259.000 22.647.000 24.528.000 22.778.000
Resultat: 281.000 88.000 -1.435.000 173.000 2.125.000
Egenkapital: 3.253.000 2.972.000 2.884.000 4.167.000 4.032.000
Regnskap for  Sandefjord Motor Hotel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.139.000 23.259.000 22.647.000 24.528.000 22.778.000
Driftskostnader -17.858.000 -23.174.000 -24.080.000 -24.365.000 -20.630.000
Driftsresultat 282.000 85.000 -1.433.000 163.000 2.147.000
Finansinntekter 2.000 6.000 5.000 14.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -7.000 -4.000 -25.000
Finans -2.000 3.000 -2.000 10.000 -22.000
Resultat før skatt 281.000 88.000 -1.435.000 173.000 2.125.000
Skattekostnad 0 152.000 -38.000 -220.000
Årsresultat 281.000 88.000 -1.283.000 135.000 1.905.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.469.000 3.174.000 3.939.000 2.778.000 1.747.000
Sum omløpsmidler 3.554.000 2.483.000 1.771.000 5.148.000 5.349.000
Sum eiendeler 6.023.000 5.657.000 5.710.000 7.926.000 7.096.000
Sum opptjent egenkapital 1.853.000 1.572.000 1.484.000 2.767.000 2.632.000
Sum egenkapital 3.253.000 2.972.000 2.884.000 4.167.000 4.032.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 152.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 2.771.000 2.684.000 2.826.000 3.607.000 2.950.000
Sum gjeld og egenkapital 6.024.000 5.656.000 5.710.000 7.926.000 7.097.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.716.000 23.195.000 22.593.000 24.474.000 22.204.000
Andre inntekter 423.000 64.000 54.000 54.000 574.000
Driftsinntekter 18.139.000 23.259.000 22.647.000 24.528.000 22.778.000
Varekostnad -3.685.000 -4.747.000 -4.755.000 -5.123.000 -4.440.000
Lønninger -7.553.000 -10.935.000 -10.905.000 -10.682.000 -9.056.000
Avskrivning -704.000 -785.000 -860.000 -670.000 -501.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.916.000 -6.707.000 -7.560.000 -7.890.000 -6.633.000
Driftskostnader -17.858.000 -23.174.000 -24.080.000 -24.365.000 -20.630.000
Driftsresultat 282.000 85.000 -1.433.000 163.000 2.147.000
Finansinntekter 2.000 6.000 5.000 14.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -7.000 -4.000 -25.000
Finans -2.000 3.000 -2.000 10.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 281.000 88.000 -1.283.000 135.000 1.905.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.080.000 1.566.000 2.099.000 2.297.000 976.000
Driftsløsøre 1.386.000 1.605.000 1.831.000 472.000 763.000
Sum varige driftsmidler 2.466.000 3.171.000 3.931.000 2.769.000 1.739.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 2.469.000 3.174.000 3.939.000 2.778.000 1.747.000
Varebeholdning 161.000 211.000 164.000 165.000 153.000
Kundefordringer 578.000 730.000 459.000 1.036.000 854.000
Andre fordringer 536.000 785.000 678.000 739.000 645.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.279.000 756.000 471.000 3.208.000 3.697.000
Sum omløpsmidler 3.554.000 2.483.000 1.771.000 5.148.000 5.349.000
Sum eiendeler 6.023.000 5.657.000 5.710.000 7.926.000 7.096.000
Sum opptjent egenkapital 1.853.000 1.572.000 1.484.000 2.767.000 2.632.000
Sum egenkapital 3.253.000 2.972.000 2.884.000 4.167.000 4.032.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 152.000 115.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 152.000 115.000
Leverandørgjeld 298.000 701.000 558.000 830.000 866.000
Betalbar skatt 0 0 0 105.000
Skyldig offentlige avgifter 737.000 998.000 1.039.000 1.074.000 816.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 736.000 984.000 1.229.000 1.702.000 1.162.000
Sum kortsiktig gjeld 2.771.000 2.684.000 2.826.000 3.607.000 2.950.000
Sum gjeld og egenkapital 6.024.000 5.656.000 5.710.000 7.926.000 7.097.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 783.000 -201.000 -1.055.000 1.541.000 2.399.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.6 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.6 1.4 1.8
Soliditet 54.0 52.5 50.5 52.6 56.8
Resultatgrad 1.6 0.4 -6.3 0.7 9.4
Rentedekningsgrad 70.5 28.3 -204.7 40.8 85.9
Gjeldsgrad 0.9 0.9 1 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 4.7 1.6 2.2 30.3
Signatur
24.08.2021
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex