Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torvet 10 Eiendom AS
Juridisk navn:  Torvet 10 Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92087600
C/O Fevik Regnskapskontor As Lillesandsveien 44 Torvet 10 Fax:
4877 Grimstad 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 994238183
Aksjekapital: 3.790.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/10/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Fevik Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.85%
Resultat  
  
-57.92%
Egenkapital  
  
-48.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.951.000 2.863.000 2.867.000 2.790.000 2.695.000
Resultat: 677.000 1.609.000 1.567.000 1.498.000 1.417.000
Egenkapital: 4.661.000 9.124.000 8.863.000 7.630.000 6.459.000
Regnskap for  Torvet 10 Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.951.000 2.863.000 2.867.000 2.790.000 2.695.000
Driftskostnader -1.139.000 -1.043.000 -1.071.000 -1.075.000 -1.005.000
Driftsresultat 813.000 1.820.000 1.796.000 1.714.000 1.690.000
Finansinntekter 38.000 33.000 1.000 38.000 22.000
Finanskostnader -174.000 -244.000 -230.000 -254.000 -295.000
Finans -136.000 -211.000 -229.000 -216.000 -273.000
Resultat før skatt 677.000 1.609.000 1.567.000 1.498.000 1.417.000
Skattekostnad -141.000 -347.000 -335.000 -326.000 -327.000
Årsresultat 537.000 1.262.000 1.232.000 1.172.000 1.090.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.792.000 17.192.000 17.592.000 17.992.000 18.262.000
Sum omløpsmidler 936.000 572.000 1.636.000 1.145.000 1.073.000
Sum eiendeler 17.728.000 17.764.000 19.228.000 19.137.000 19.335.000
Sum opptjent egenkapital 871.000 5.334.000 5.073.000 3.840.000 2.669.000
Sum egenkapital 4.661.000 9.124.000 8.863.000 7.630.000 6.459.000
Sum langsiktig gjeld 7.885.000 8.172.000 9.351.000 10.549.000 11.702.000
Sum kortsiktig gjeld 5.182.000 468.000 1.014.000 958.000 1.175.000
Sum gjeld og egenkapital 17.728.000 17.764.000 19.228.000 19.137.000 19.336.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 2.790.000 0
Andre inntekter 1.951.000 2.863.000 2.867.000 0 2.695.000
Driftsinntekter 1.951.000 2.863.000 2.867.000 2.790.000 2.695.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -68.000 -40.000 -40.000 -41.000 -65.000
Avskrivning -400.000 -400.000 -412.000 -407.000 -404.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -671.000 -603.000 -619.000 -627.000 -536.000
Driftskostnader -1.139.000 -1.043.000 -1.071.000 -1.075.000 -1.005.000
Driftsresultat 813.000 1.820.000 1.796.000 1.714.000 1.690.000
Finansinntekter 38.000 33.000 1.000 38.000 22.000
Finanskostnader -174.000 -244.000 -230.000 -254.000 -295.000
Finans -136.000 -211.000 -229.000 -216.000 -273.000
Konsernbidrag -5.000.000 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 -400.000
Årsresultat 537.000 1.262.000 1.232.000 1.172.000 1.090.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 16.390.000 16.790.000 17.190.000 17.590.000 17.853.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 7.000
Sum varige driftsmidler 16.390.000 16.790.000 17.190.000 17.590.000 17.860.000
Sum finansielle anleggsmidler 402.000 402.000 402.000 402.000 402.000
Sum anleggsmidler 16.792.000 17.192.000 17.592.000 17.992.000 18.262.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 88.000 581.000 580.000 807.000
Andre fordringer 42.000 49.000 119.000 180.000 190.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 144.000 434.000 935.000 385.000 76.000
Sum omløpsmidler 936.000 572.000 1.636.000 1.145.000 1.073.000
Sum eiendeler 17.728.000 17.764.000 19.228.000 19.137.000 19.335.000
Sum opptjent egenkapital 871.000 5.334.000 5.073.000 3.840.000 2.669.000
Sum egenkapital 4.661.000 9.124.000 8.863.000 7.630.000 6.459.000
Sum avsetninger til forpliktelser 658.000 645.000 624.000 622.000 575.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.000.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.885.000 8.172.000 9.351.000 10.549.000 11.702.000
Leverandørgjeld 14.000 58.000 6.000 9.000 10.000
Betalbar skatt 128.000 326.000 333.000 280.000 292.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 23.000 66.000 8.000 28.000
Utbytte -1.000.000 0 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 33.000 61.000 610.000 662.000 846.000
Sum kortsiktig gjeld 5.182.000 468.000 1.014.000 958.000 1.175.000
Sum gjeld og egenkapital 17.728.000 17.764.000 19.228.000 19.137.000 19.336.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.246.000 104.000 622.000 187.000 -102.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.2 1.6 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 1.2 1.6 1.2 0.9
Soliditet 26.3 51.4 46.1 39.9 33.4
Resultatgrad 41.7 63.6 62.6 61.4 62.7
Rentedekningsgrad 4.7 7.5 7.8 6.7 5.7
Gjeldsgrad 2.8 0.9 1.2 1.5 2
Total kapitalrentabilitet 4.8 10.4 9.3 9.2 8.9
Signatur
21.03.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex