Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Total Service Partner AS
Juridisk navn:  Total Service Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46424640
Nordbøgata 4 Nordbøgata 4 Fax: 51874451
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 981393899
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Forus Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.32%
Resultat  
  
-68.18%
Egenkapital  
  
5.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.730.000 8.342.000 6.119.000 4.910.000 5.131.000
Resultat: 70.000 220.000 -83.000 -155.000 -26.000
Egenkapital: 893.000 847.000 680.000 762.000 2.102.000
Regnskap for  Total Service Partner AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.730.000 8.342.000 6.119.000 4.910.000 5.131.000
Driftskostnader -6.661.000 -8.122.000 -6.206.000 -5.073.000 -5.166.000
Driftsresultat 70.000 219.000 -87.000 -162.000 -35.000
Finansinntekter 1.000 4.000 7.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 4.000 7.000 9.000
Resultat før skatt 70.000 220.000 -83.000 -155.000 -26.000
Skattekostnad -24.000 -53.000 1.000 15.000 -4.000
Årsresultat 46.000 167.000 -82.000 -140.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 72.000 102.000 141.000 190.000
Sum omløpsmidler 2.285.000 2.366.000 1.758.000 2.585.000 3.028.000
Sum eiendeler 2.343.000 2.438.000 1.860.000 2.726.000 3.218.000
Sum opptjent egenkapital 698.000 652.000 485.000 567.000 1.907.000
Sum egenkapital 893.000 847.000 680.000 762.000 2.102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.450.000 1.591.000 1.181.000 1.964.000 1.116.000
Sum gjeld og egenkapital 2.343.000 2.438.000 1.861.000 2.726.000 3.218.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.730.000 8.342.000 6.119.000 4.910.000 5.131.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.730.000 8.342.000 6.119.000 4.910.000 5.131.000
Varekostnad -6.398.000 -7.923.000 -5.815.000 -4.666.000 -4.878.000
Lønninger -6.000 0 0 0
Avskrivning -12.000 -12.000 -40.000 -64.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -187.000 -351.000 -343.000 -224.000
Driftskostnader -6.661.000 -8.122.000 -6.206.000 -5.073.000 -5.166.000
Driftsresultat 70.000 219.000 -87.000 -162.000 -35.000
Finansinntekter 1.000 4.000 7.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 4.000 7.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -1.200.000 0
Årsresultat 46.000 167.000 -82.000 -140.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 58.000 72.000 102.000 113.000 110.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 28.000 80.000
Sum varige driftsmidler 0 28.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.000 72.000 102.000 141.000 190.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.605.000 1.443.000 1.062.000 700.000 1.024.000
Andre fordringer 53.000 4.000 4.000 0 49.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 627.000 919.000 692.000 1.884.000 1.956.000
Sum omløpsmidler 2.285.000 2.366.000 1.758.000 2.585.000 3.028.000
Sum eiendeler 2.343.000 2.438.000 1.860.000 2.726.000 3.218.000
Sum opptjent egenkapital 698.000 652.000 485.000 567.000 1.907.000
Sum egenkapital 893.000 847.000 680.000 762.000 2.102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.428.000 1.533.000 1.120.000 760.000 1.116.000
Betalbar skatt 22.000 35.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 60.000 4.000 0
Utbytte 0 -1.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.450.000 1.591.000 1.181.000 1.964.000 1.116.000
Sum gjeld og egenkapital 2.343.000 2.438.000 1.861.000 2.726.000 3.218.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 835.000 775.000 577.000 621.000 1.912.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.5 1.3 2.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.5 1.3 2.7
Soliditet 38.1 34.7 36.5 2 65.3
Resultatgrad 1.0 2.6 -1.4 -3.3 -0.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 1.9 1.7 2.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.0 9.0 -4.5 -5.7 -0.8
Signatur
27.04.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex