Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Totalmiljø As
Juridisk navn:  Totalmiljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99614391
Skrepstad Oluf Thesens Vei 43 Fax: 64948435
1940 Bjørkelangen 1433 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 983203515
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/19/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.93%
Resultat  
  
128.57%
Egenkapital  
  
0.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.080.000 2.389.000 2.342.000 2.103.000 2.149.000
Resultat: 4.000 -14.000 17.000 20.000 112.000
Egenkapital: 207.000 205.000 233.000 220.000 205.000
Regnskap for  Totalmiljø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.080.000 2.389.000 2.342.000 2.103.000 2.149.000
Driftskostnader -2.077.000 -2.328.000 -2.326.000 -2.082.000 -2.036.000
Driftsresultat 4.000 61.000 17.000 20.000 114.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -75.000 0 -1.000 -3.000
Finans -75.000 0 -1.000 -3.000
Resultat før skatt 4.000 -14.000 17.000 20.000 112.000
Skattekostnad -2.000 -14.000 -4.000 -5.000 -28.000
Årsresultat 2.000 -28.000 13.000 15.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 204.000 203.000 276.000 276.000 275.000
Sum omløpsmidler 748.000 762.000 853.000 775.000 684.000
Sum eiendeler 952.000 965.000 1.129.000 1.051.000 959.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 5.000 33.000 20.000 5.000
Sum egenkapital 207.000 205.000 233.000 220.000 205.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 19.000
Sum kortsiktig gjeld 745.000 760.000 896.000 831.000 734.000
Sum gjeld og egenkapital 952.000 965.000 1.129.000 1.051.000 958.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.080.000 2.389.000 2.342.000 2.103.000 2.149.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.080.000 2.389.000 2.342.000 2.103.000 2.149.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.885.000 -2.083.000 -2.068.000 -1.875.000 -1.758.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -192.000 -245.000 -258.000 -207.000 -278.000
Driftskostnader -2.077.000 -2.328.000 -2.326.000 -2.082.000 -2.036.000
Driftsresultat 4.000 61.000 17.000 20.000 114.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -75.000 0 -1.000 -3.000
Finans -75.000 0 -1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 -28.000 13.000 15.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 204.000 203.000 276.000 276.000 275.000
Sum anleggsmidler 204.000 203.000 276.000 276.000 275.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 275.000 621.000 523.000 351.000 379.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 472.000 141.000 330.000 424.000 304.000
Sum omløpsmidler 748.000 762.000 853.000 775.000 684.000
Sum eiendeler 952.000 965.000 1.129.000 1.051.000 959.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 5.000 33.000 20.000 5.000
Sum egenkapital 207.000 205.000 233.000 220.000 205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 19.000
Leverandørgjeld 23.000 26.000 16.000 7.000 17.000
Betalbar skatt 2.000 14.000 4.000 5.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 537.000 407.000 691.000 637.000 397.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 183.000 314.000 184.000 182.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 745.000 760.000 896.000 831.000 734.000
Sum gjeld og egenkapital 952.000 965.000 1.129.000 1.051.000 958.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 2.000 -43.000 -56.000 -50.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 0.9 0.9
Soliditet 21.7 21.2 20.6 20.9 21.4
Resultatgrad 0.2 2.6 0.7 1 5.3
Rentedekningsgrad 0.8 2 3
Gjeldsgrad 3.6 3.7 3.8 3.8 3.7
Total kapitalrentabilitet 0.4 6.3 1.5 1.9 11.9
Signatur
17.03.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex