Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Toten Gartneri AS
Juridisk navn:  Toten Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90049069
Mamelundsvegen 18 Vang Gård Mamelundsvegen 18 Fax: 61164034
2848 Skreia 2848 Skreia
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 994180487
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frisikt Økonomi & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.89%
Resultat  
  
-96.5%
Egenkapital  
  
5.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.086.000 1.869.000 1.202.000 4.554.000 1.604.000
Resultat: 33.000 944.000 -216.000 -52.000 29.000
Egenkapital: 591.000 558.000 -370.000 -153.000 -301.000
Regnskap for  Toten Gartneri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.086.000 1.869.000 1.202.000 4.554.000 1.604.000
Driftskostnader -837.000 -708.000 -1.182.000 -4.547.000 -1.534.000
Driftsresultat 250.000 1.160.000 19.000 8.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -216.000 -217.000 -236.000 -60.000 -40.000
Finans -216.000 -217.000 -236.000 -60.000 -40.000
Resultat før skatt 33.000 944.000 -216.000 -52.000 29.000
Skattekostnad -16.000 0 0 0
Årsresultat 33.000 928.000 -216.000 -52.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.298.000 4.676.000 4.593.000 4.618.000 842.000
Sum omløpsmidler 1.944.000 861.000 292.000 1.731.000 753.000
Sum eiendeler 9.242.000 5.537.000 4.885.000 6.349.000 1.595.000
Sum opptjent egenkapital 292.000 258.000 -669.000 -453.000 -401.000
Sum egenkapital 591.000 558.000 -370.000 -153.000 -301.000
Sum langsiktig gjeld 7.823.000 4.435.000 4.542.000 4.621.000 755.000
Sum kortsiktig gjeld 828.000 543.000 796.000 1.881.000 1.140.000
Sum gjeld og egenkapital 9.243.000 5.536.000 4.969.000 6.349.000 1.594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 503.000 179.000 1.754.000 1.584.000
Andre inntekter 1.082.000 1.366.000 1.022.000 2.800.000 20.000
Driftsinntekter 1.086.000 1.869.000 1.202.000 4.554.000 1.604.000
Varekostnad -77.000 -168.000 -5.000 27.000 22.000
Lønninger -493.000 -4.230.000 -1.191.000
Avskrivning -263.000 -224.000 -213.000 -18.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -497.000 -316.000 -471.000 -326.000 -365.000
Driftskostnader -837.000 -708.000 -1.182.000 -4.547.000 -1.534.000
Driftsresultat 250.000 1.160.000 19.000 8.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -216.000 -217.000 -236.000 -60.000 -40.000
Finans -216.000 -217.000 -236.000 -60.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 33.000 928.000 -216.000 -52.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.263.000 4.373.000 4.593.000 4.618.000 842.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.733.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.996.000 4.373.000 4.593.000 4.618.000 842.000
Sum finansielle anleggsmidler 302.000 302.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.298.000 4.676.000 4.593.000 4.618.000 842.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.217.000 852.000 292.000 1.573.000 673.000
Andre fordringer 727.000 9.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 158.000 80.000
Sum omløpsmidler 1.944.000 861.000 292.000 1.731.000 753.000
Sum eiendeler 9.242.000 5.537.000 4.885.000 6.349.000 1.595.000
Sum opptjent egenkapital 292.000 258.000 -669.000 -453.000 -401.000
Sum egenkapital 591.000 558.000 -370.000 -153.000 -301.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 68.000 102.000 102.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.823.000 4.435.000 4.542.000 4.621.000 755.000
Leverandørgjeld 753.000 99.000 530.000 57.000 27.000
Betalbar skatt 16.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 326.000 120.000 1.259.000 301.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 44.000 565.000 813.000
Sum kortsiktig gjeld 828.000 543.000 796.000 1.881.000 1.140.000
Sum gjeld og egenkapital 9.243.000 5.536.000 4.969.000 6.349.000 1.594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.116.000 318.000 -504.000 -150.000 -387.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.6 0.4 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 2.3 1.6 0.4 0.9 0.7
Soliditet 6.4 10.1 -7.4 -2.4 -18.9
Resultatgrad 23.0 62.1 1.6 0.2 4.4
Rentedekningsgrad 1.2 5.3 0.1 0.1 1.8
Gjeldsgrad 14.6 8.9 -14.4 -42.5 -6.3
Total kapitalrentabilitet 2.7 21.0 0.4 0.1 4.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Prokura
Gjestvang Petter
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex