Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Toten Løkpakkeri As
Juridisk navn:  Toten Løkpakkeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61168420
Kjørkjelinna 202 Balke Fax: 61163433
2848 Skreia 2848 Skreia
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 977222621
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 1/2/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Skreia Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.38%
Resultat  
  
-34.17%
Egenkapital  
  
7.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 96.640.000 89.170.000 83.134.000 80.051.000 76.131.000
Resultat: 4.778.000 7.258.000 6.123.000 3.471.000 8.047.000
Egenkapital: 41.771.000 38.951.000 33.292.000 28.577.000 25.908.000
Regnskap for  Toten Løkpakkeri As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 96.640.000 89.170.000 83.134.000 80.051.000 76.131.000
Driftskostnader -92.000.000 -81.742.000 -76.905.000 -76.139.000 -67.801.000
Driftsresultat 4.640.000 7.428.000 6.228.000 3.912.000 8.331.000
Finansinntekter 464.000 123.000 17.000 9.000 4.000
Finanskostnader -325.000 -292.000 -122.000 -449.000 -289.000
Finans 139.000 -169.000 -105.000 -440.000 -285.000
Resultat før skatt 4.778.000 7.258.000 6.123.000 3.471.000 8.047.000
Skattekostnad -959.000 -1.600.000 -1.408.000 -735.000 -2.008.000
Årsresultat 3.820.000 5.659.000 4.715.000 2.736.000 6.038.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.527.000 21.903.000 21.781.000 21.583.000 19.674.000
Sum omløpsmidler 33.343.000 30.591.000 24.783.000 19.587.000 18.577.000
Sum eiendeler 53.870.000 52.494.000 46.564.000 41.170.000 38.251.000
Sum opptjent egenkapital 40.524.000 37.704.000 32.045.000 27.330.000 25.808.000
Sum egenkapital 41.771.000 38.951.000 33.292.000 28.577.000 25.908.000
Sum langsiktig gjeld 1.254.000 1.472.000 1.714.000 2.084.000 2.188.000
Sum kortsiktig gjeld 10.846.000 12.071.000 11.558.000 10.509.000 10.155.000
Sum gjeld og egenkapital 53.871.000 52.494.000 46.564.000 41.170.000 38.251.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 95.738.000 88.094.000 81.055.000 79.513.000 76.596.000
Andre inntekter 902.000 1.076.000 2.079.000 538.000 -465.000
Driftsinntekter 96.640.000 89.170.000 83.134.000 80.051.000 76.131.000
Varekostnad -67.361.000 -59.153.000 -56.550.000 -56.857.000 -50.536.000
Lønninger -12.077.000 -10.533.000 -8.563.000 -8.048.000 -7.886.000
Avskrivning -3.419.000 -3.274.000 -3.004.000 -2.483.000 -1.716.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.143.000 -8.782.000 -8.788.000 -8.751.000 -7.663.000
Driftskostnader -92.000.000 -81.742.000 -76.905.000 -76.139.000 -67.801.000
Driftsresultat 4.640.000 7.428.000 6.228.000 3.912.000 8.331.000
Finansinntekter 464.000 123.000 17.000 9.000 4.000
Finanskostnader -325.000 -292.000 -122.000 -449.000 -289.000
Finans 139.000 -169.000 -105.000 -440.000 -285.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.820.000 5.659.000 4.715.000 2.736.000 6.038.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 155.000 51.000 0 0 0
Fast eiendom 11.010.000 12.429.000 12.225.000 10.797.000 10.821.000
Maskiner anlegg 7.338.000 7.929.000 8.372.000 9.200.000 6.169.000
Driftsløsøre 1.516.000 904.000 314.000 418.000 204.000
Sum varige driftsmidler 19.865.000 21.262.000 20.911.000 20.414.000 17.194.000
Sum finansielle anleggsmidler 507.000 590.000 870.000 1.169.000 2.480.000
Sum anleggsmidler 20.527.000 21.903.000 21.781.000 21.583.000 19.674.000
Varebeholdning 5.389.000 4.313.000 5.324.000 2.955.000 3.279.000
Kundefordringer 7.246.000 7.140.000 6.478.000 5.567.000 12.508.000
Andre fordringer 1.186.000 1.153.000 521.000 966.000 1.088.000
Sum investeringer 16.422.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Kasse, bank 3.099.000 14.985.000 9.460.000 7.100.000 1.702.000
Sum omløpsmidler 33.343.000 30.591.000 24.783.000 19.587.000 18.577.000
Sum eiendeler 53.870.000 52.494.000 46.564.000 41.170.000 38.251.000
Sum opptjent egenkapital 40.524.000 37.704.000 32.045.000 27.330.000 25.808.000
Sum egenkapital 41.771.000 38.951.000 33.292.000 28.577.000 25.908.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 34.000 201.000 108.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 85.000
Sum langsiktig gjeld 1.254.000 1.472.000 1.714.000 2.084.000 2.188.000
Leverandørgjeld 8.220.000 6.398.000 3.574.000 6.733.000 4.949.000
Betalbar skatt 1.063.000 1.685.000 1.575.000 642.000 1.883.000
Skyldig offentlige avgifter 480.000 1.485.000 1.568.000 630.000 612.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.083.000 2.503.000 4.840.000 2.504.000 2.627.000
Sum kortsiktig gjeld 10.846.000 12.071.000 11.558.000 10.509.000 10.155.000
Sum gjeld og egenkapital 53.871.000 52.494.000 46.564.000 41.170.000 38.251.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.497.000 18.520.000 13.225.000 9.078.000 8.422.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.5 2.1 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 2.6 2.2 1.7 1.6 1.5
Soliditet 77.5 74.2 71.5 69.4 67.7
Resultatgrad 4.8 8.3 7.5 4.9 10.9
Rentedekningsgrad 14.3 25.4 5 8.7 28.8
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 9.5 14.4 13.4 9.5 21.8
Signatur
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex