Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Toten Trav AS
Juridisk navn:  Toten Trav AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90122811
Fodstad Fodstad Fax:
2850 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 994488244
Aksjekapital: 1.541.000 NOK
Etableringsdato: 7/10/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skreia Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.52%
Resultat  
  
-81.2%
Egenkapital  
  
1.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 974.000 1.153.000 1.253.000 1.038.000 2.246.000
Resultat: 44.000 234.000 278.000 -326.000 -1.992.000
Egenkapital: 2.816.000 2.772.000 2.538.000 2.261.000 2.587.000
Regnskap for  Toten Trav AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 974.000 1.153.000 1.253.000 1.038.000 2.246.000
Driftskostnader -629.000 -596.000 -691.000 -993.000 -4.161.000
Driftsresultat 344.000 557.000 562.000 44.000 -1.916.000
Finansinntekter 2.000 0 14.000 15.000
Finanskostnader -300.000 -326.000 -284.000 -385.000 -90.000
Finans -300.000 -324.000 -284.000 -371.000 -75.000
Resultat før skatt 44.000 234.000 278.000 -326.000 -1.992.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 234.000 278.000 -326.000 -1.992.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.699.000 11.051.000 11.075.000 10.781.000 10.557.000
Sum omløpsmidler 463.000 399.000 318.000 511.000 829.000
Sum eiendeler 11.162.000 11.450.000 11.393.000 11.292.000 11.386.000
Sum opptjent egenkapital -1.585.000 -1.629.000 -1.862.000 -2.140.000 -1.814.000
Sum egenkapital 2.816.000 2.772.000 2.538.000 2.261.000 2.587.000
Sum langsiktig gjeld 8.125.000 8.468.000 8.791.000 8.675.000 7.384.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 210.000 63.000 357.000 1.415.000
Sum gjeld og egenkapital 11.162.000 11.450.000 11.393.000 11.293.000 11.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.000 0 0 19.000 2.066.000
Andre inntekter 951.000 1.153.000 1.253.000 1.018.000 180.000
Driftsinntekter 974.000 1.153.000 1.253.000 1.038.000 2.246.000
Varekostnad -36.000 -6.000 0 -51.000 -1.469.000
Lønninger -7.000 -3.000 0 -735.000
Avskrivning -276.000 -270.000 -242.000 -206.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -317.000 -313.000 -446.000 -736.000 -1.819.000
Driftskostnader -629.000 -596.000 -691.000 -993.000 -4.161.000
Driftsresultat 344.000 557.000 562.000 44.000 -1.916.000
Finansinntekter 2.000 0 14.000 15.000
Finanskostnader -300.000 -326.000 -284.000 -385.000 -90.000
Finans -300.000 -324.000 -284.000 -371.000 -75.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 234.000 278.000 -326.000 -1.992.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 10.551.000 10.783.000 10.850.000 10.634.000 10.356.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 138.000 258.000 188.000 77.000 91.000
Sum varige driftsmidler 10.689.000 11.041.000 11.038.000 10.711.000 10.447.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 37.000 70.000 110.000
Sum anleggsmidler 10.699.000 11.051.000 11.075.000 10.781.000 10.557.000
Varebeholdning 0 0 0 45.000
Kundefordringer 54.000 4.000 164.000 75.000 499.000
Andre fordringer 321.000 314.000 18.000 131.000 126.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 89.000 81.000 135.000 305.000 159.000
Sum omløpsmidler 463.000 399.000 318.000 511.000 829.000
Sum eiendeler 11.162.000 11.450.000 11.393.000 11.292.000 11.386.000
Sum opptjent egenkapital -1.585.000 -1.629.000 -1.862.000 -2.140.000 -1.814.000
Sum egenkapital 2.816.000 2.772.000 2.538.000 2.261.000 2.587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.125.000 8.468.000 8.791.000 8.675.000 7.384.000
Leverandørgjeld 36.000 29.000 30.000 115.000 795.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 18.000 19.000 0 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 163.000 164.000 14.000 242.000 611.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 210.000 63.000 357.000 1.415.000
Sum gjeld og egenkapital 11.162.000 11.450.000 11.393.000 11.293.000 11.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 242.000 189.000 255.000 154.000 -586.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 5 1.4 0.6
Likviditetsgrad 2 2.1 1.9 5 1.4 0.6
Soliditet 25.2 24.2 22.3 2 22.7
Resultatgrad 35.3 48.3 44.9 4.2 -85.3
Rentedekningsgrad 1.1 1.7 2 0.1 -21.3
Gjeldsgrad 3.0 3.1 3.5 4 3.4
Total kapitalrentabilitet 3.1 4.9 4.9 0.5 -16.7
Signatur
02.06.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex