Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trøgstad Bensinstasjon As
Juridisk navn:  Trøgstad Bensinstasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95786765
Kirkeveien 2A Kirkeveien 2A Fax:
1860 Trøgstad 1860 Trøgstad
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 915129501
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/12/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Smaalenene Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13%
Resultat  
  
-4.38%
Egenkapital  
  
1.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 35.340.000 40.623.000 39.899.000 40.873.000 38.542.000
Resultat: 807.000 844.000 872.000 732.000 860.000
Egenkapital: 1.375.000 1.350.000 949.000 778.000 622.000
Regnskap for  Trøgstad Bensinstasjon As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 35.340.000 40.623.000 39.899.000 40.873.000 38.542.000
Driftskostnader -34.536.000 -39.781.000 -39.029.000 -40.141.000 -37.682.000
Driftsresultat 804.000 841.000 870.000 731.000 860.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 3.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 807.000 844.000 872.000 732.000 860.000
Skattekostnad -182.000 -186.000 -201.000 -177.000 -215.000
Årsresultat 625.000 657.000 671.000 555.000 645.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.000 188.000 251.000 38.000 51.000
Sum omløpsmidler 4.947.000 2.378.000 1.852.000 3.208.000 2.587.000
Sum eiendeler 5.075.000 2.566.000 2.103.000 3.246.000 2.638.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 1.050.000 649.000 478.000 322.000
Sum egenkapital 1.375.000 1.350.000 949.000 778.000 622.000
Sum langsiktig gjeld 1.619.000 2.000 6.000 1.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 2.081.000 1.214.000 1.148.000 2.467.000 2.013.000
Sum gjeld og egenkapital 5.075.000 2.566.000 2.103.000 3.246.000 2.638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.208.000 40.619.000 39.838.000 40.853.000 38.517.000
Andre inntekter 132.000 4.000 61.000 20.000 24.000
Driftsinntekter 35.340.000 40.623.000 39.899.000 40.873.000 38.542.000
Varekostnad -30.678.000 -36.165.000 -35.890.000 -37.005.000 -34.759.000
Lønninger -2.002.000 -2.091.000 -2.077.000 -2.152.000 -1.988.000
Avskrivning -60.000 -63.000 -34.000 -13.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.796.000 -1.462.000 -1.028.000 -971.000 -922.000
Driftskostnader -34.536.000 -39.781.000 -39.029.000 -40.141.000 -37.682.000
Driftsresultat 804.000 841.000 870.000 731.000 860.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 3.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Konsernbidrag -256.000 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -400.000 -600.000
Årsresultat 625.000 657.000 671.000 555.000 645.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 128.000 188.000 251.000 38.000 51.000
Sum varige driftsmidler 128.000 188.000 251.000 38.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 128.000 188.000 251.000 38.000 51.000
Varebeholdning 1.039.000 1.087.000 949.000 1.010.000 891.000
Kundefordringer 67.000 114.000 102.000 98.000 85.000
Andre fordringer 468.000 575.000 125.000 120.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.935.000 602.000 675.000 1.980.000 1.495.000
Sum omløpsmidler 4.947.000 2.378.000 1.852.000 3.208.000 2.587.000
Sum eiendeler 5.075.000 2.566.000 2.103.000 3.246.000 2.638.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 1.050.000 649.000 478.000 322.000
Sum egenkapital 1.375.000 1.350.000 949.000 778.000 622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 6.000 1.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 267.000 328.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.619.000 2.000 6.000 1.000 3.000
Leverandørgjeld 305.000 187.000 -217.000 1.308.000 588.000
Betalbar skatt 184.000 118.000 196.000 178.000 215.000
Skyldig offentlige avgifter 237.000 177.000 340.000 199.000 245.000
Utbytte 0 -500.000 -400.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 488.000 404.000 328.000 382.000 366.000
Sum kortsiktig gjeld 2.081.000 1.214.000 1.148.000 2.467.000 2.013.000
Sum gjeld og egenkapital 5.075.000 2.566.000 2.103.000 3.246.000 2.638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.866.000 1.164.000 704.000 741.000 574.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 1.6 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.1 0.8 0.9 0.8
Soliditet 27.1 52.6 45.1 2 23.6
Resultatgrad 2.3 2.1 2.2 1.8 2.2
Rentedekningsgrad 804.0 8
Gjeldsgrad 2.7 0.9 1.2 3.2 3.2
Total kapitalrentabilitet 15.9 32.9 41.5 22.6 32.6
Signatur
27.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex