Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trøkk As
Juridisk navn:  Trøkk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69837101
Stasjonsgata 12 Stasjonsgata 12 Fax: 69838710
1820 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 988513164
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/8/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Optimal-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
675.56%
Resultat  
  
459.52%
Egenkapital  
  
103.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 349.000 45.000 185.000 111.000 138.000
Resultat: 151.000 -42.000 59.000 27.000 34.000
Egenkapital: 269.000 132.000 174.000 117.000 90.000
Regnskap for  Trøkk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 349.000 45.000 185.000 111.000 138.000
Driftskostnader -198.000 -87.000 -127.000 -84.000 -104.000
Driftsresultat 151.000 -42.000 59.000 27.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 151.000 -42.000 59.000 27.000 34.000
Skattekostnad -15.000 -2.000 0 0
Årsresultat 137.000 -42.000 57.000 27.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.000 51.000 58.000 205.000 242.000
Sum omløpsmidler 477.000 408.000 510.000 271.000 201.000
Sum eiendeler 587.000 459.000 568.000 476.000 443.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 -68.000 -26.000 -83.000 -110.000
Sum egenkapital 269.000 132.000 174.000 117.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 246.000 330.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 -4.000 395.000 358.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 586.000 458.000 569.000 475.000 443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 349.000 45.000 167.000 111.000 138.000
Andre inntekter 18.000 0 0
Driftsinntekter 349.000 45.000 185.000 111.000 138.000
Varekostnad -23.000 -9.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -19.000 -8.000 -26.000 -38.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -70.000 -101.000 -46.000 -69.000
Driftskostnader -198.000 -87.000 -127.000 -84.000 -104.000
Driftsresultat 151.000 -42.000 59.000 27.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 137.000 -42.000 57.000 27.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 0 0 0
Fast eiendom 33.000 37.000 41.000 62.000 82.000
Maskiner anlegg 69.000 14.000 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 143.000 161.000
Sum varige driftsmidler 102.000 51.000 58.000 205.000 242.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 110.000 51.000 58.000 205.000 242.000
Varebeholdning 152.000 155.000 0 0 0
Kundefordringer 28.000 19.000 10.000 17.000
Andre fordringer 3.000 0 1.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 325.000 222.000 491.000 260.000 151.000
Sum omløpsmidler 477.000 408.000 510.000 271.000 201.000
Sum eiendeler 587.000 459.000 568.000 476.000 443.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 -68.000 -26.000 -83.000 -110.000
Sum egenkapital 269.000 132.000 174.000 117.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 246.000 330.000 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 -1.000 9.000 0 3.000
Betalbar skatt 22.000 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 -2.000 42.000 19.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 341.000 339.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 -4.000 395.000 358.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 586.000 458.000 569.000 475.000 443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 406.000 412.000 115.000 -87.000 -152.000
Likviditetsgrad 1 6.7 -102.0 1.3 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 4.6 -63.3 1.3 0.8 0.6
Soliditet 45.9 28.8 30.6 24.6 20.3
Resultatgrad 43.3 -93.3 31.9 24.3 24.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 2.5 2.3 3.1 3.9
Total kapitalrentabilitet 25.8 -9.2 10.4 5.7 7.7
Signatur
16.06.2021
STYRET I FELLESSKAP
DAGLIG LEDER ALENE
Prokurister
16.06.2021
Daglig leder alene
Styrets leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex