Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trøndelag Husflidslag Nord
Juridisk navn:  Trøndelag Husflidslag Nord
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74824840
c/o Ann Tove Rønning Sætnanvegen 11 c/o Ann Tove Rønning Sætnanvegen 11 Fax: 74279356
7519 Elvarli 7519 Elvarli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 980740609
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/28/1935
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.13%
Resultat  
  
-70.64%
Egenkapital  
  
185.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009
Omsetning: 176.000 315.000
Resultat: 69.000 235.000
Egenkapital: 469.000 164.000
Regnskap for  Trøndelag Husflidslag Nord
Resultat 2010 2009
Driftsinntekter 176.000 315.000
Driftskostnader -107.000 -80.000
Driftsresultat 69.000 235.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 69.000 235.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 69.000 235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 34.000
Sum omløpsmidler 464.000 130.000
Sum eiendeler 469.000 164.000
Sum opptjent egenkapital 469.000
Sum egenkapital 469.000 164.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 469.000 164.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000
Andre inntekter 51.000
Driftsinntekter 176.000 315.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -107.000 -80.000
Driftskostnader -107.000 -80.000
Driftsresultat 69.000 235.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 69.000 235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 5.000
Sum varige driftsmidler 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 5.000 34.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.000 7.000
Sum investeringer 29.000
Kasse, bank 434.000 124.000
Sum omløpsmidler 464.000 130.000
Sum eiendeler 469.000 164.000
Sum opptjent egenkapital 469.000
Sum egenkapital 469.000 164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 469.000 164.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 464.000 130.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad 39.2 74.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.7 143.3
Signatur
10.06.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2009
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex