Trafikkforum
Juridisk navn:  Trafikkforum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63871525
Vestvollveien 30B Vestvollveien 30B Fax: 63873333
2019 Skedsmokorset 2019 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 883371852
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/31/2001
Foretakstype: FLI
Revisor: Solhøi Revisjon As
Regnskapsfører: Varde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.59%
Resultat  
  
-6.21%
Egenkapital  
  
29.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 735.000 1.059.000 1.848.000 1.076.000
Resultat: 393.000 419.000 135.000 92.000
Egenkapital: 1.725.000 1.332.000 913.000 778.000
Regnskap for  Trafikkforum
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 735.000 1.059.000 1.848.000 1.076.000
Driftskostnader -342.000 -641.000 -1.714.000 -987.000
Driftsresultat 393.000 419.000 134.000 89.000
Finansinntekter 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 3.000
Resultat før skatt 393.000 419.000 135.000 92.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 393.000 419.000 135.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum omløpsmidler 1.487.000 1.065.000 702.000 583.000
Sum eiendeler 1.787.000 1.365.000 1.002.000 883.000
Sum opptjent egenkapital 1.155.000 762.000 343.000 208.000
Sum egenkapital 1.725.000 1.332.000 913.000 778.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 33.000 90.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 1.787.000 1.365.000 1.003.000 884.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 735.000 1.056.000 1.845.000 1.074.000
Andre inntekter 3.000 3.000 2.000
Driftsinntekter 735.000 1.059.000 1.848.000 1.076.000
Varekostnad -104.000 -329.000 -663.000 -348.000
Lønninger -57.000 -57.000 -415.000 -446.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -255.000 -636.000 -193.000
Driftskostnader -342.000 -641.000 -1.714.000 -987.000
Driftsresultat 393.000 419.000 134.000 89.000
Finansinntekter 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 393.000 419.000 135.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 6.000 76.000 10.000
Andre fordringer 0 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.487.000 1.059.000 623.000 573.000
Sum omløpsmidler 1.487.000 1.065.000 702.000 583.000
Sum eiendeler 1.787.000 1.365.000 1.002.000 883.000
Sum opptjent egenkapital 1.155.000 762.000 343.000 208.000
Sum egenkapital 1.725.000 1.332.000 913.000 778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 4.000 6.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 28.000 51.000 36.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 0 33.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 33.000 90.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 1.787.000 1.365.000 1.003.000 884.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.425.000 1.032.000 612.000 477.000
Likviditetsgrad 1 24.0 32.3 7.8 5.5
Likviditetsgrad 2 24.0 32.3 7.8 5.5
Soliditet 96.5 97.6 9 8
Resultatgrad 53.5 39.6 7.3 8.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 22.0 30.7 13.4 10.4
Signatur
29.07.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex