Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trafikkontoret AS
Juridisk navn:  Trafikkontoret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90779025
Postboks 30 Tveita Grenseveien 55 Fax: 23178899
0617 Oslo 576 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976875613
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/1996
Foretakstype: AS
Revisor: NILSEN REVISJON
Utvikling:
Omsetning  
  
4.35%
Resultat  
  
18.48%
Egenkapital  
  
27.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 240.000 230.000 223.000 215.000 207.000
Resultat: 218.000 184.000 143.000 156.000 157.000
Egenkapital: 854.000 671.000 527.000 417.000 299.000
Regnskap for  Trafikkontoret AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 240.000 230.000 223.000 215.000 207.000
Driftskostnader -82.000 -46.000 -80.000 -60.000 -50.000
Driftsresultat 157.000 184.000 143.000 156.000 157.000
Finansinntekter 61.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 61.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 218.000 184.000 143.000 156.000 157.000
Skattekostnad -35.000 -40.000 -33.000 -37.000 -39.000
Årsresultat 183.000 143.000 110.000 118.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000
Sum omløpsmidler 827.000 652.000 502.000 394.000 271.000
Sum eiendeler 944.000 769.000 619.000 511.000 388.000
Sum opptjent egenkapital 754.000 571.000 427.000 317.000 199.000
Sum egenkapital 854.000 671.000 527.000 417.000 299.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 98.000 91.000 93.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 943.000 769.000 618.000 510.000 388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 240.000 230.000 223.000 215.000 207.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 240.000 230.000 223.000 215.000 207.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -46.000 -80.000 -60.000 -50.000
Driftskostnader -82.000 -46.000 -80.000 -60.000 -50.000
Driftsresultat 157.000 184.000 143.000 156.000 157.000
Finansinntekter 61.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 61.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 143.000 110.000 118.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000
Sum anleggsmidler 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 418.000 0 0 0 0
Kasse, bank 409.000 652.000 502.000 394.000 271.000
Sum omløpsmidler 827.000 652.000 502.000 394.000 271.000
Sum eiendeler 944.000 769.000 619.000 511.000 388.000
Sum opptjent egenkapital 754.000 571.000 427.000 317.000 199.000
Sum egenkapital 854.000 671.000 527.000 417.000 299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 35.000 40.000 33.000 37.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 54.000 45.000 46.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 4.000 13.000 9.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 98.000 91.000 93.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 943.000 769.000 618.000 510.000 388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 738.000 554.000 411.000 301.000 182.000
Likviditetsgrad 1 9.3 6.7 5.5 4.2 3
Likviditetsgrad 2 9.3 6.7 5.5 4.2 3
Soliditet 90.6 87.3 85.3 81.8 77.1
Resultatgrad 65.4 8 64.1 72.6 75.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 23.1 23.9 23.1 30.6 40.5
Signatur
28.08.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
28.08.2013
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex