Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trafikksikkerhetshallen I Rogaland
Juridisk navn:  Trafikksikkerhetshallen I Rogaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90106394
Fabrikkveien 29 Fabrikkveien 29 Fax:
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 986727019
Aksjekapital: 300 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/22/2003
Foretakstype: STI
Revisor: Forus Revisjon AS
Regnskapsfører: Linfro Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
103.95%
Resultat  
  
90.34%
Egenkapital  
  
-20.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.395.000 684.000 660.000 610.000 618.000
Resultat: -95.000 -983.000 -933.000 -968.000 -848.000
Egenkapital: 363.000 459.000 1.441.000 2.374.000 3.342.000
Regnskap for  Trafikksikkerhetshallen I Rogaland
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.395.000 684.000 660.000 610.000 618.000
Driftskostnader -1.484.000 -1.666.000 -1.600.000 -1.593.000 -1.484.000
Driftsresultat -89.000 -983.000 -940.000 -982.000 -866.000
Finansinntekter 3.000 8.000 14.000 19.000
Finanskostnader -7.000 -2.000 -1.000 0 0
Finans -7.000 1.000 7.000 14.000 19.000
Resultat før skatt -95.000 -983.000 -933.000 -968.000 -848.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -95.000 -983.000 -933.000 -968.000 -848.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000 5.000 9.000
Sum omløpsmidler 435.000 529.000 1.546.000 2.484.000 3.413.000
Sum eiendeler 435.000 529.000 1.547.000 2.489.000 3.422.000
Sum opptjent egenkapital 0 916.000 1.849.000 2.817.000
Sum egenkapital 363.000 459.000 1.441.000 2.374.000 3.342.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 72.000 70.000 106.000 116.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 435.000 529.000 1.547.000 2.490.000 3.422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.395.000 684.000 660.000 610.000 618.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.395.000 684.000 660.000 610.000 618.000
Varekostnad -474.000 -410.000 -396.000 -329.000 -339.000
Lønninger -194.000 -417.000 -489.000 -507.000 -445.000
Avskrivning -1.000 -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -816.000 -838.000 -711.000 -753.000 -696.000
Driftskostnader -1.484.000 -1.666.000 -1.600.000 -1.593.000 -1.484.000
Driftsresultat -89.000 -983.000 -940.000 -982.000 -866.000
Finansinntekter 3.000 8.000 14.000 19.000
Finanskostnader -7.000 -2.000 -1.000 0 0
Finans -7.000 1.000 7.000 14.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -95.000 -983.000 -933.000 -968.000 -848.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.000 5.000 9.000
Sum varige driftsmidler 0 1.000 5.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.000 5.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 35.000 117.000 74.000 64.000
Andre fordringer 119.000 3.000 5.000 3.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 299.000 490.000 1.424.000 2.408.000 3.337.000
Sum omløpsmidler 435.000 529.000 1.546.000 2.484.000 3.413.000
Sum eiendeler 435.000 529.000 1.547.000 2.489.000 3.422.000
Sum opptjent egenkapital 0 916.000 1.849.000 2.817.000
Sum egenkapital 363.000 459.000 1.441.000 2.374.000 3.342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 41.000 42.000 17.000 38.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 16.000 46.000 34.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 12.000 43.000 43.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 72.000 70.000 106.000 116.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 435.000 529.000 1.547.000 2.490.000 3.422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 363.000 459.000 1.440.000 2.368.000 3.333.000
Likviditetsgrad 1 6.0 7.6 14.6 21.4 42.7
Likviditetsgrad 2 6.0 7.6 14.6 21.4 42.7
Soliditet 83.4 86.8 93.1 95.3 97.7
Resultatgrad -6.4 -143.7 -142.4 -140.1
Rentedekningsgrad -12.7 -491.5 -
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -20.5 -185.3 -60.2 -38.9 -24.8
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex