Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Training Of Life AS
Juridisk navn:  Training Of Life AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51883210
Peder Hiortgata 1 Peder Hiortgata 1 Fax: 51724454
7374 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røros
Org.nr: 976870352
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/30/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.61%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-12.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 782.000 720.000 748.000 912.000 665.000
Resultat: -4.000 4.000 1.000 55.000 -45.000
Egenkapital: 29.000 33.000 32.000 32.000 -21.000
Regnskap for  Training Of Life AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 782.000 720.000 748.000 912.000 665.000
Driftskostnader -785.000 -716.000 -747.000 -858.000 -709.000
Driftsresultat -4.000 4.000 1.000 55.000 -44.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 4.000 1.000 55.000 -45.000
Skattekostnad -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Årsresultat -4.000 1.000 0 53.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 52.000 67.000 82.000 25.000
Sum omløpsmidler 71.000 124.000 114.000 187.000 53.000
Sum eiendeler 108.000 176.000 181.000 269.000 78.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 3.000 2.000 2.000 -51.000
Sum egenkapital 29.000 33.000 32.000 32.000 -21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 79.000 143.000 150.000 237.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 176.000 182.000 269.000 78.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 782.000 720.000 748.000 912.000 665.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 782.000 720.000 748.000 912.000 665.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -425.000 -231.000 -403.000 -286.000 -352.000
Avskrivning -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -345.000 -470.000 -329.000 -557.000 -357.000
Driftskostnader -785.000 -716.000 -747.000 -858.000 -709.000
Driftsresultat -4.000 4.000 1.000 55.000 -44.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 1.000 0 53.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 52.000 67.000 82.000 25.000
Sum varige driftsmidler 37.000 52.000 67.000 82.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 52.000 67.000 82.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 34.000 13.000 37.000 61.000 17.000
Andre fordringer 14.000 27.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 85.000 78.000 127.000 36.000
Sum omløpsmidler 71.000 124.000 114.000 187.000 53.000
Sum eiendeler 108.000 176.000 181.000 269.000 78.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 3.000 2.000 2.000 -51.000
Sum egenkapital 29.000 33.000 32.000 32.000 -21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 49.000 6.000 86.000 5.000
Betalbar skatt 3.000 2.000 1.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 29.000 23.000 15.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 63.000 120.000 135.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 143.000 150.000 237.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 176.000 182.000 269.000 78.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 -19.000 -36.000 -50.000 -46.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.8 0.5
Soliditet 26.9 18.8 17.6 11.9 -26.9
Resultatgrad -0.5 0.6 0.1 6 -6.6
Rentedekningsgrad -4.0
Gjeldsgrad 2.7 4.3 4.7 7.4 -4.7
Total kapitalrentabilitet -2.8 2.3 0.5 20.4 -56.4
Signatur
20.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.12.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex