Trakon Eiendom AS
Juridisk navn:  Trakon Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33770250
Tuftveien 107 Tuftveien 107 Fax: 32210681
3074 Sande I Vestfold 3074 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 926972324
Aksjekapital: 204.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Total Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
31.25%
Resultat  
  
-470.56%
Egenkapital  
  
1.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 378.000 288.000 484.000 288.000 288.000
Resultat: -730.000 197.000 154.000 40.000 36.000
Egenkapital: 1.975.000 1.949.000 1.798.000 1.693.000 1.704.000
Regnskap for  Trakon Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 378.000 288.000 484.000 288.000 288.000
Driftskostnader -1.102.000 -91.000 -330.000 -248.000 -252.000
Driftsresultat -724.000 197.000 154.000 40.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0 0
Finans -6.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -730.000 197.000 154.000 40.000 36.000
Skattekostnad 166.000 -46.000 -49.000 -51.000 -52.000
Årsresultat -564.000 151.000 105.000 -11.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.453.000 467.000 506.000 594.000 799.000
Sum omløpsmidler 4.329.000 1.795.000 1.558.000 1.614.000 1.520.000
Sum eiendeler 7.782.000 2.262.000 2.064.000 2.208.000 2.319.000
Sum opptjent egenkapital 1.304.000 441.000 290.000 185.000 196.000
Sum egenkapital 1.975.000 1.949.000 1.798.000 1.693.000 1.704.000
Sum langsiktig gjeld 4.500.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.307.000 313.000 266.000 515.000 615.000
Sum gjeld og egenkapital 7.782.000 2.262.000 2.064.000 2.208.000 2.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 378.000 288.000 484.000 288.000 288.000
Driftsinntekter 378.000 288.000 484.000 288.000 288.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -39.000 -87.000 -205.000 -205.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.102.000 -52.000 -243.000 -43.000 -47.000
Driftskostnader -1.102.000 -91.000 -330.000 -248.000 -252.000
Driftsresultat -724.000 197.000 154.000 40.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0 0
Finans -6.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -564.000 151.000 105.000 -11.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.101.000 115.000 154.000 241.000 446.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.101.000 115.000 154.000 241.000 446.000
Sum finansielle anleggsmidler 352.000 352.000 352.000 352.000 352.000
Sum anleggsmidler 3.453.000 467.000 506.000 594.000 799.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 202.000 555.000 465.000 635.000 545.000
Andre fordringer 9.000 4.000 7.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.030.000 220.000 99.000 169.000 215.000
Sum omløpsmidler 4.329.000 1.795.000 1.558.000 1.614.000 1.520.000
Sum eiendeler 7.782.000 2.262.000 2.064.000 2.208.000 2.319.000
Sum opptjent egenkapital 1.304.000 441.000 290.000 185.000 196.000
Sum egenkapital 1.975.000 1.949.000 1.798.000 1.693.000 1.704.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.500.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.017.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 46.000 49.000 51.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 64.000 14.000 64.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 210.000 204.000 204.000 400.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 1.307.000 313.000 266.000 515.000 615.000
Sum gjeld og egenkapital 7.782.000 2.262.000 2.064.000 2.208.000 2.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.022.000 1.482.000 1.292.000 1.099.000 905.000
Likviditetsgrad 1 3.3 5.7 5.9 3.1 2.5
Likviditetsgrad 2 3.3 5.7 5.9 3.1 2.5
Soliditet 25.4 86.2 87.1 76.7 73.5
Resultatgrad -191.5 68.4 31.8 13.9 12.5
Rentedekningsgrad -120.7
Gjeldsgrad 2.9 0.2 0.1 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -9.3 8.7 7.5 1.8 1.6
Signatur
02.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex