Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Traktor & Landbruk AS
Juridisk navn:  Traktor & Landbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51652330
Bybergvegen 27 Bybergvegen 27 Fax: 51652331
4354 Voll 4354 Voll
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 985935556
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 8/6/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Jærrevisjon As
Regnskapsfører: Sandnes Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.92%
Resultat  
  
93.21%
Egenkapital  
  
28.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 53.534.000 51.025.000 59.507.000 61.232.000 47.019.000
Resultat: 3.018.000 1.562.000 1.909.000 1.174.000 105.000
Egenkapital: 10.639.000 8.294.000 7.094.000 5.619.000 4.718.000
Regnskap for  Traktor & Landbruk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 53.534.000 51.025.000 59.507.000 61.232.000 47.019.000
Driftskostnader -50.117.000 -49.027.000 -57.173.000 -59.636.000 -46.558.000
Driftsresultat 3.416.000 1.998.000 2.333.000 1.596.000 461.000
Finansinntekter 34.000 31.000 32.000 20.000 114.000
Finanskostnader -433.000 -466.000 -457.000 -442.000 -470.000
Finans -399.000 -435.000 -425.000 -422.000 -356.000
Resultat før skatt 3.018.000 1.562.000 1.909.000 1.174.000 105.000
Skattekostnad -672.000 -363.000 -433.000 -274.000 -24.000
Årsresultat 2.346.000 1.200.000 1.476.000 900.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 278.000 475.000 301.000 344.000 399.000
Sum omløpsmidler 20.763.000 24.001.000 20.772.000 16.052.000 18.259.000
Sum eiendeler 21.041.000 24.476.000 21.073.000 16.396.000 18.658.000
Sum opptjent egenkapital 10.139.000 7.794.000 6.594.000 5.119.000 4.218.000
Sum egenkapital 10.639.000 8.294.000 7.094.000 5.619.000 4.718.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.401.000 16.183.000 13.979.000 10.778.000 13.940.000
Sum gjeld og egenkapital 21.040.000 24.477.000 21.073.000 16.397.000 18.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.516.000 51.025.000 59.507.000 61.232.000 47.019.000
Andre inntekter 18.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 53.534.000 51.025.000 59.507.000 61.232.000 47.019.000
Varekostnad -42.679.000 -40.196.000 -49.422.000 -52.030.000 -37.495.000
Lønninger -4.612.000 -5.077.000 -4.515.000 -4.683.000 -5.527.000
Avskrivning -136.000 -147.000 -116.000 -127.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.690.000 -3.607.000 -3.120.000 -2.796.000 -3.447.000
Driftskostnader -50.117.000 -49.027.000 -57.173.000 -59.636.000 -46.558.000
Driftsresultat 3.416.000 1.998.000 2.333.000 1.596.000 461.000
Finansinntekter 34.000 31.000 32.000 20.000 114.000
Finanskostnader -433.000 -466.000 -457.000 -442.000 -470.000
Finans -399.000 -435.000 -425.000 -422.000 -356.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.346.000 1.200.000 1.476.000 900.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 158.000
Driftsløsøre 278.000 475.000 301.000 344.000 241.000
Sum varige driftsmidler 278.000 475.000 301.000 344.000 399.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 278.000 475.000 301.000 344.000 399.000
Varebeholdning 11.740.000 14.360.000 11.901.000 9.872.000 12.750.000
Kundefordringer 7.473.000 8.265.000 8.182.000 5.808.000 5.247.000
Andre fordringer 1.341.000 1.184.000 459.000 172.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 209.000 191.000 230.000 200.000 182.000
Sum omløpsmidler 20.763.000 24.001.000 20.772.000 16.052.000 18.259.000
Sum eiendeler 21.041.000 24.476.000 21.073.000 16.396.000 18.658.000
Sum opptjent egenkapital 10.139.000 7.794.000 6.594.000 5.119.000 4.218.000
Sum egenkapital 10.639.000 8.294.000 7.094.000 5.619.000 4.718.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.216.000 9.100.000 7.030.000 7.054.000 8.427.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.107.000 4.546.000 3.533.000 1.372.000 3.824.000
Betalbar skatt 672.000 363.000 433.000 274.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 1.956.000 1.688.000 2.543.000 1.592.000 1.140.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 449.000 487.000 441.000 486.000 524.000
Sum kortsiktig gjeld 10.401.000 16.183.000 13.979.000 10.778.000 13.940.000
Sum gjeld og egenkapital 21.040.000 24.477.000 21.073.000 16.397.000 18.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.362.000 7.818.000 6.793.000 5.274.000 4.319.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.5 1.5 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.6 0.6 0.4
Soliditet 50.6 33.9 33.7 34.3 25.3
Resultatgrad 6.4 3.9 3.9 2.6 1
Rentedekningsgrad 7.9 4.3 5.1 3.6 1
Gjeldsgrad 1.0 2 2 1.9 3
Total kapitalrentabilitet 16.4 8.3 11.2 9.9 3.1
Signatur
08.11.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex