Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tranby AS
Juridisk navn:  Tranby AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67173750
Postboks 83 Ringeriksveien 162B Fax: 67173751
1314 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 986358722
Aksjekapital: 1.400.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 11/18/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.32%
Resultat  
  
-9.25%
Egenkapital  
  
3.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 50.655.000 62.016.000 42.560.000 47.334.000 42.631.000
Resultat: 4.621.000 5.092.000 3.136.000 5.675.000 7.672.000
Egenkapital: 5.714.000 5.512.000 5.529.000 5.533.000 5.530.000
Regnskap for  Tranby AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 50.655.000 62.016.000 42.560.000 47.334.000 42.631.000
Driftskostnader -46.040.000 -56.955.000 -39.499.000 -41.695.000 -34.971.000
Driftsresultat 4.615.000 5.062.000 3.061.000 5.640.000 7.660.000
Finansinntekter 20.000 30.000 76.000 43.000 35.000
Finanskostnader -14.000 0 -1.000 -8.000 -23.000
Finans 6.000 30.000 75.000 35.000 12.000
Resultat før skatt 4.621.000 5.092.000 3.136.000 5.675.000 7.672.000
Skattekostnad -1.017.000 -1.119.000 -690.000 -1.318.000 -1.910.000
Årsresultat 3.605.000 3.973.000 2.446.000 4.356.000 5.762.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 797.000 789.000 824.000 525.000 608.000
Sum omløpsmidler 15.409.000 20.020.000 14.929.000 16.777.000 17.043.000
Sum eiendeler 16.206.000 20.809.000 15.753.000 17.302.000 17.651.000
Sum opptjent egenkapital 4.314.000 4.112.000 4.129.000 4.133.000 4.130.000
Sum egenkapital 5.714.000 5.512.000 5.529.000 5.533.000 5.530.000
Sum langsiktig gjeld 145.000 1.071.000 530.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.348.000 14.226.000 9.694.000 11.769.000 12.121.000
Sum gjeld og egenkapital 16.207.000 20.809.000 15.753.000 17.302.000 17.651.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.655.000 61.902.000 42.560.000 47.240.000 42.405.000
Andre inntekter 114.000 0 94.000 226.000
Driftsinntekter 50.655.000 62.016.000 42.560.000 47.334.000 42.631.000
Varekostnad -23.910.000 -35.781.000 -20.136.000 -23.304.000 -19.206.000
Lønninger -16.193.000 -15.847.000 -14.443.000 -13.415.000 -11.102.000
Avskrivning -272.000 -230.000 -143.000 -235.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.665.000 -5.097.000 -4.777.000 -4.741.000 -4.539.000
Driftskostnader -46.040.000 -56.955.000 -39.499.000 -41.695.000 -34.971.000
Driftsresultat 4.615.000 5.062.000 3.061.000 5.640.000 7.660.000
Finansinntekter 20.000 30.000 76.000 43.000 35.000
Finanskostnader -14.000 0 -1.000 -8.000 -23.000
Finans 6.000 30.000 75.000 35.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.402.000 -3.990.000 0 -4.354.000 -5.761.000
Årsresultat 3.605.000 3.973.000 2.446.000 4.356.000 5.762.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 160.000 141.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 797.000 789.000 824.000 365.000 468.000
Sum varige driftsmidler 797.000 789.000 824.000 365.000 468.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 797.000 789.000 824.000 525.000 608.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.995.000 13.137.000 7.558.000 6.834.000 2.901.000
Andre fordringer 377.000 546.000 477.000 436.000 473.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 12.037.000 6.337.000 6.894.000 9.506.000 13.669.000
Sum omløpsmidler 15.409.000 20.020.000 14.929.000 16.777.000 17.043.000
Sum eiendeler 16.206.000 20.809.000 15.753.000 17.302.000 17.651.000
Sum opptjent egenkapital 4.314.000 4.112.000 4.129.000 4.133.000 4.130.000
Sum egenkapital 5.714.000 5.512.000 5.529.000 5.533.000 5.530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 145.000 1.071.000 530.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 145.000 1.071.000 530.000 0 0
Leverandørgjeld 993.000 3.288.000 2.869.000 2.152.000 1.378.000
Betalbar skatt 1.943.000 578.000 0 1.338.000 1.901.000
Skyldig offentlige avgifter 2.087.000 3.132.000 2.173.000 2.357.000 1.701.000
Utbytte -3.402.000 -3.990.000 0 -4.354.000 -5.761.000
Annen kortsiktig gjeld 1.923.000 3.238.000 2.202.000 1.567.000 1.380.000
Sum kortsiktig gjeld 10.348.000 14.226.000 9.694.000 11.769.000 12.121.000
Sum gjeld og egenkapital 16.207.000 20.809.000 15.753.000 17.302.000 17.651.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.061.000 5.794.000 5.235.000 5.008.000 4.922.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4
Soliditet 35.3 26.5 35.1 3 31.3
Resultatgrad 9.1 8.2 7.2 11.9 1
Rentedekningsgrad 329.6 3 7 3
Gjeldsgrad 1.8 2.8 1.8 2.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 28.6 24.5 19.9 32.8 43.6
Signatur
14.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex