Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tranby AS
Juridisk navn:  Tranby AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67173750
Postboks 83 Ringeriksveien 162B Fax: 67173751
1314 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 986358722
Aksjekapital: 1.400.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 11/18/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.71%
Resultat  
  
62.37%
Egenkapital  
  
-0.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 62.016.000 42.560.000 47.334.000 42.631.000 31.351.000
Resultat: 5.092.000 3.136.000 5.675.000 7.672.000 1.634.000
Egenkapital: 5.512.000 5.529.000 5.533.000 5.530.000 5.530.000
Regnskap for  Tranby AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 62.016.000 42.560.000 47.334.000 42.631.000 31.351.000
Driftskostnader -56.955.000 -39.499.000 -41.695.000 -34.971.000 -29.735.000
Driftsresultat 5.062.000 3.061.000 5.640.000 7.660.000 1.616.000
Finansinntekter 30.000 76.000 43.000 35.000 43.000
Finanskostnader 0 -1.000 -8.000 -23.000 -25.000
Finans 30.000 75.000 35.000 12.000 18.000
Resultat før skatt 5.092.000 3.136.000 5.675.000 7.672.000 1.634.000
Skattekostnad -1.119.000 -690.000 -1.318.000 -1.910.000 -415.000
Årsresultat 3.973.000 2.446.000 4.356.000 5.762.000 1.219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 789.000 824.000 525.000 608.000 528.000
Sum omløpsmidler 20.020.000 14.929.000 16.777.000 17.043.000 13.667.000
Sum eiendeler 20.809.000 15.753.000 17.302.000 17.651.000 14.195.000
Sum opptjent egenkapital 4.112.000 4.129.000 4.133.000 4.130.000 4.130.000
Sum egenkapital 5.512.000 5.529.000 5.533.000 5.530.000 5.530.000
Sum langsiktig gjeld 1.071.000 530.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.226.000 9.694.000 11.769.000 12.121.000 8.666.000
Sum gjeld og egenkapital 20.809.000 15.753.000 17.302.000 17.651.000 14.196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.902.000 42.560.000 47.240.000 42.405.000 31.334.000
Andre inntekter 114.000 0 94.000 226.000 17.000
Driftsinntekter 62.016.000 42.560.000 47.334.000 42.631.000 31.351.000
Varekostnad -35.781.000 -20.136.000 -23.304.000 -19.206.000 -16.355.000
Lønninger -15.847.000 -14.443.000 -13.415.000 -11.102.000 -9.237.000
Avskrivning -230.000 -143.000 -235.000 -124.000 -259.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.097.000 -4.777.000 -4.741.000 -4.539.000 -3.884.000
Driftskostnader -56.955.000 -39.499.000 -41.695.000 -34.971.000 -29.735.000
Driftsresultat 5.062.000 3.061.000 5.640.000 7.660.000 1.616.000
Finansinntekter 30.000 76.000 43.000 35.000 43.000
Finanskostnader 0 -1.000 -8.000 -23.000 -25.000
Finans 30.000 75.000 35.000 12.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.990.000 0 -4.354.000 -5.761.000 -1.500.000
Årsresultat 3.973.000 2.446.000 4.356.000 5.762.000 1.219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 160.000 141.000 150.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 789.000 824.000 365.000 468.000 378.000
Sum varige driftsmidler 789.000 824.000 365.000 468.000 378.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 789.000 824.000 525.000 608.000 528.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.137.000 7.558.000 6.834.000 2.901.000 6.566.000
Andre fordringer 546.000 477.000 436.000 473.000 368.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.337.000 6.894.000 9.506.000 13.669.000 6.732.000
Sum omløpsmidler 20.020.000 14.929.000 16.777.000 17.043.000 13.667.000
Sum eiendeler 20.809.000 15.753.000 17.302.000 17.651.000 14.195.000
Sum opptjent egenkapital 4.112.000 4.129.000 4.133.000 4.130.000 4.130.000
Sum egenkapital 5.512.000 5.529.000 5.533.000 5.530.000 5.530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.071.000 530.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.071.000 530.000 0 0 0
Leverandørgjeld 3.288.000 2.869.000 2.152.000 1.378.000 3.301.000
Betalbar skatt 578.000 0 1.338.000 1.901.000 443.000
Skyldig offentlige avgifter 3.132.000 2.173.000 2.357.000 1.701.000 1.847.000
Utbytte -3.990.000 0 -4.354.000 -5.761.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 3.238.000 2.202.000 1.567.000 1.380.000 1.575.000
Sum kortsiktig gjeld 14.226.000 9.694.000 11.769.000 12.121.000 8.666.000
Sum gjeld og egenkapital 20.809.000 15.753.000 17.302.000 17.651.000 14.196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.794.000 5.235.000 5.008.000 4.922.000 5.001.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.4 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.4 1.4 1.6
Soliditet 26.5 35.1 3 31.3 3
Resultatgrad 8.2 7.2 11.9 1 5.2
Rentedekningsgrad 3 7 3 64.6
Gjeldsgrad 2.8 1.8 2.1 2.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 24.5 19.9 32.8 43.6 11.7
Signatur
22.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex