Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trans-Herba AS
Juridisk navn:  Trans-Herba AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90604707
c/o Baanerud gård Vidar Bakken Postboks 1616 Søbakken c/o Baanerud gård Fax:
2419 Elverum 2411 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 979902433
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/10/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomirådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
41.18%
Egenkapital  
  
-7.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 90.000 0 0 0 0
Resultat: -10.000 -17.000 -20.000 -14.000 -10.000
Egenkapital: -129.000 -120.000 -103.000 -83.000 -69.000
Regnskap for  Trans-Herba AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 90.000 0 0 0 0
Driftskostnader -100.000 -17.000 -20.000 -14.000 -10.000
Driftsresultat -10.000 -17.000 -20.000 -14.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -17.000 -20.000 -14.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -17.000 -20.000 -14.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 0 5.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 1.000 0 5.000
Sum opptjent egenkapital -229.000 -220.000 -203.000 -183.000 -169.000
Sum egenkapital -129.000 -120.000 -103.000 -83.000 -69.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 131.000 121.000 104.000 83.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 1.000 1.000 0 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 90.000 0 0 0 0
Varekostnad -90.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -17.000 -20.000 -14.000 -10.000
Driftskostnader -100.000 -17.000 -20.000 -14.000 -10.000
Driftsresultat -10.000 -17.000 -20.000 -14.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -17.000 -20.000 -14.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 0 5.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 0 5.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 1.000 0 5.000
Sum opptjent egenkapital -229.000 -220.000 -203.000 -183.000 -169.000
Sum egenkapital -129.000 -120.000 -103.000 -83.000 -69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 129.000 121.000 104.000 83.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 121.000 104.000 83.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 1.000 1.000 0 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -130.000 -120.000 -103.000 -83.000 -69.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1
Soliditet -6.450.0 -
Resultatgrad -11.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 - -1.1
Total kapitalrentabilitet -500.0 -
Signatur
02.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex