Transport As
Juridisk navn:  Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Pedersgata 21 Pedersgata 21 Fax:
4013 Stavanger 4013 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 922943540
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/27/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.26%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 236.000 184.000
Resultat: 0 67.000
Egenkapital: 78.000 78.000
Regnskap for  Transport As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 236.000 184.000
Driftskostnader -235.000 -118.000
Driftsresultat 1.000 67.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 67.000
Skattekostnad 0 -13.000
Årsresultat 0 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 0
Sum omløpsmidler 60.000 163.000
Sum eiendeler 115.000 163.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 53.000
Sum egenkapital 78.000 78.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 236.000 184.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 236.000 184.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -95.000 -49.000
Avskrivning -5.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -135.000 -69.000
Driftskostnader -235.000 -118.000
Driftsresultat 1.000 67.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 55.000 0
Sum varige driftsmidler 55.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 55.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 41.000 60.000
Andre fordringer 2.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 16.000 103.000
Sum omløpsmidler 60.000 163.000
Sum eiendeler 115.000 163.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 53.000
Sum egenkapital 78.000 78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Leverandørgjeld 9.000 15.000
Betalbar skatt 0 13.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 40.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 78.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9
Soliditet 67.8 47.9
Resultatgrad 0.4 36.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 0.9 41.1
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex