Transport Bergen As
Juridisk navn:  Transport Bergen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40675757
Knappenveien 54D Knappenveien 54D Fax: 55329903
5151 Straumsgrend 5151 Straumsgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980002632
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/20/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Registrert Revisor Tom Ove Olsen AS
Regnskapsfører: Registrert Revisor Tom Ove Olsen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-75.34%
Resultat  
  
-646.55%
Egenkapital  
  
-234.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.429.000 5.795.000 7.224.000 4.819.000 3.422.000
Resultat: -1.268.000 232.000 -79.000 99.000 -52.000
Egenkapital: -710.000 529.000 326.000 405.000 329.000
Regnskap for  Transport Bergen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.429.000 5.795.000 7.224.000 4.819.000 3.422.000
Driftskostnader -2.534.000 -5.473.000 -7.238.000 -4.679.000 -3.437.000
Driftsresultat -1.105.000 322.000 -13.000 140.000 -15.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -164.000 -90.000 -66.000 -43.000 -39.000
Finans -164.000 -90.000 -65.000 -42.000 -38.000
Resultat før skatt -1.268.000 232.000 -79.000 99.000 -52.000
Skattekostnad 30.000 -30.000 0 -23.000 0
Årsresultat -1.238.000 202.000 -79.000 76.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.900.000 4.405.000 1.208.000 1.558.000 600.000
Sum omløpsmidler 186.000 2.231.000 1.570.000 1.250.000 888.000
Sum eiendeler 4.086.000 6.636.000 2.778.000 2.808.000 1.488.000
Sum opptjent egenkapital -810.000 429.000 226.000 305.000 229.000
Sum egenkapital -710.000 529.000 326.000 405.000 329.000
Sum langsiktig gjeld 3.951.000 4.945.000 1.374.000 1.875.000 785.000
Sum kortsiktig gjeld 844.000 1.163.000 1.078.000 528.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 4.085.000 6.637.000 2.778.000 2.808.000 1.487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.206.000 5.595.000 7.224.000 4.819.000 3.422.000
Andre inntekter 223.000 200.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.429.000 5.795.000 7.224.000 4.819.000 3.422.000
Varekostnad -138.000 -1.577.000 -2.825.000 0 0
Lønninger -532.000 -1.935.000 -2.164.000 -1.568.000 -1.206.000
Avskrivning -571.000 -250.000 -330.000 -450.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.293.000 -1.711.000 -1.919.000 -2.661.000 -2.031.000
Driftskostnader -2.534.000 -5.473.000 -7.238.000 -4.679.000 -3.437.000
Driftsresultat -1.105.000 322.000 -13.000 140.000 -15.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -164.000 -90.000 -66.000 -43.000 -39.000
Finans -164.000 -90.000 -65.000 -42.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.238.000 202.000 -79.000 76.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.830.000 4.335.000 1.070.000 1.400.000 530.000
Sum varige driftsmidler 3.830.000 4.335.000 1.070.000 1.400.000 530.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.000 70.000 138.000 158.000 70.000
Sum anleggsmidler 3.900.000 4.405.000 1.208.000 1.558.000 600.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 62.000 1.646.000 617.000 765.000 155.000
Andre fordringer 61.000 200.000 58.000 10.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 63.000 386.000 896.000 476.000 659.000
Sum omløpsmidler 186.000 2.231.000 1.570.000 1.250.000 888.000
Sum eiendeler 4.086.000 6.636.000 2.778.000 2.808.000 1.488.000
Sum opptjent egenkapital -810.000 429.000 226.000 305.000 229.000
Sum egenkapital -710.000 529.000 326.000 405.000 329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.951.000 4.945.000 1.374.000 1.875.000 785.000
Leverandørgjeld 398.000 614.000 389.000 103.000 150.000
Betalbar skatt 0 0 23.000 0
Skyldig offentlige avgifter 192.000 191.000 426.000 132.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 255.000 358.000 263.000 270.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 844.000 1.163.000 1.078.000 528.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 4.085.000 6.637.000 2.778.000 2.808.000 1.487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -658.000 1.068.000 492.000 722.000 515.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.9 1.5 2.4 2.4
Likviditetsgrad 2 0.2 1.9 1.5 2.4 2.4
Soliditet -17.4 8 11.7 14.4 22.1
Resultatgrad -77.3 5.6 -0.2 2.9 -0.4
Rentedekningsgrad -6.7 3.6 -0.2 3.3 -0.4
Gjeldsgrad -6.8 11.5 7.5 5.9 3.5
Total kapitalrentabilitet -27.1 4.9 -0.4 5 -0.9
Signatur
07.04.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex