Transport & Anlegg Kragerø As
Juridisk navn:  Transport & Anlegg Kragerø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41264760
Fossingveien 45B Fossingveien 45B Fax:
3790 Helle 3790 Helle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 915213316
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/12/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saldo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
69.34%
Resultat  
  
-360.66%
Egenkapital  
  
-142.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.370.000 809.000 866.000 1.098.000 513.000
Resultat: -159.000 61.000 -180.000 180.000 -84.000
Egenkapital: -37.000 87.000 40.000 180.000 25.000
Regnskap for  Transport & Anlegg Kragerø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.370.000 809.000 866.000 1.098.000 513.000
Driftskostnader -1.492.000 -718.000 -1.014.000 -899.000 -596.000
Driftsresultat -121.000 91.000 -148.000 200.000 -83.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -31.000 -32.000 -19.000 -1.000
Finans -38.000 -31.000 -32.000 -19.000 -1.000
Resultat før skatt -159.000 61.000 -180.000 180.000 -84.000
Skattekostnad 35.000 -13.000 40.000 -25.000 2.000
Årsresultat -124.000 47.000 -140.000 155.000 -82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 624.000 364.000 517.000 487.000 52.000
Sum omløpsmidler 370.000 594.000 247.000 459.000 134.000
Sum eiendeler 994.000 958.000 764.000 946.000 186.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 57.000 10.000 150.000 -5.000
Sum egenkapital -37.000 87.000 40.000 180.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 744.000 472.000 480.000 544.000 0
Sum kortsiktig gjeld 286.000 399.000 244.000 223.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 993.000 958.000 764.000 947.000 187.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.370.000 809.000 866.000 1.098.000 513.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.370.000 809.000 866.000 1.098.000 513.000
Varekostnad -33.000 -127.000 -52.000 -8.000 -2.000
Lønninger -596.000 -83.000 -478.000 -564.000 -537.000
Avskrivning -191.000 -139.000 -138.000 -101.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -672.000 -369.000 -346.000 -226.000 -41.000
Driftskostnader -1.492.000 -718.000 -1.014.000 -899.000 -596.000
Driftsresultat -121.000 91.000 -148.000 200.000 -83.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -31.000 -32.000 -19.000 -1.000
Finans -38.000 -31.000 -32.000 -19.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -124.000 47.000 -140.000 155.000 -82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 20.000 33.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 569.000 345.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 484.000 487.000 35.000
Sum varige driftsmidler 569.000 345.000 484.000 487.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 17.000
Sum anleggsmidler 624.000 364.000 517.000 487.000 52.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 293.000 462.000 111.000 250.000 46.000
Andre fordringer 4.000 4.000 8.000 19.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 72.000 128.000 128.000 190.000 88.000
Sum omløpsmidler 370.000 594.000 247.000 459.000 134.000
Sum eiendeler 994.000 958.000 764.000 946.000 186.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 57.000 10.000 150.000 -5.000
Sum egenkapital -37.000 87.000 40.000 180.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 744.000 472.000 480.000 544.000 0
Leverandørgjeld -11.000 40.000 47.000 5.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 18.000 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 91.000 39.000 112.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 258.000 268.000 159.000 88.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 286.000 399.000 244.000 223.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 993.000 958.000 764.000 947.000 187.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 84.000 195.000 3.000 236.000 -28.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1 2.1 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1 2.1 0.8
Soliditet -3.7 9.1 5.2 1 13.4
Resultatgrad -8.8 11.2 -17.1 18.2 -16.2
Rentedekningsgrad -3.2 2.9 -4.6 10.5
Gjeldsgrad -27.8 1 18.1 4.3 6.5
Total kapitalrentabilitet -12.2 9.5 -19.4 21.1 -44.4
Signatur
02.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex