Transport & Graveservice As
Juridisk navn:  Transport & Graveservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90834161
Postboks 6 Nordsiveien 76 Fax:
9471 Gratangen 9470 Gratangen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gratangen
Org.nr: 917035105
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/16/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.58%
Resultat  
  
94.2%
Egenkapital  
  
19.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.601.000 2.231.000 2.526.000 1.592.000 707.000
Resultat: 268.000 138.000 507.000 368.000 115.000
Egenkapital: 986.000 826.000 796.000 320.000 116.000
Regnskap for  Transport & Graveservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.601.000 2.231.000 2.526.000 1.592.000 707.000
Driftskostnader -2.317.000 -2.076.000 -2.012.000 -1.212.000 -592.000
Driftsresultat 284.000 156.000 514.000 380.000 115.000
Finansinntekter 13.000 1.000 4.000 0 0
Finanskostnader -28.000 -19.000 -10.000 -12.000 0
Finans -15.000 -18.000 -6.000 -12.000 0
Resultat før skatt 268.000 138.000 507.000 368.000 115.000
Skattekostnad -59.000 -107.000 -32.000 -89.000 -29.000
Årsresultat 209.000 30.000 476.000 279.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 748.000 552.000 455.000 81.000 42.000
Sum omløpsmidler 998.000 646.000 800.000 420.000 276.000
Sum eiendeler 1.746.000 1.198.000 1.255.000 501.000 318.000
Sum opptjent egenkapital 956.000 796.000 766.000 290.000 86.000
Sum egenkapital 986.000 826.000 796.000 320.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 446.000 160.000 187.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 315.000 211.000 272.000 179.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 1.747.000 1.197.000 1.255.000 500.000 318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.601.000 2.231.000 2.516.000 1.592.000 707.000
Andre inntekter 0 10.000 0 0
Driftsinntekter 2.601.000 2.231.000 2.526.000 1.592.000 707.000
Varekostnad -443.000 -404.000 -577.000 -418.000 -145.000
Lønninger -686.000 -147.000 -18.000 0 -20.000
Avskrivning -171.000 -65.000 -21.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.017.000 -1.460.000 -1.396.000 -789.000 -427.000
Driftskostnader -2.317.000 -2.076.000 -2.012.000 -1.212.000 -592.000
Driftsresultat 284.000 156.000 514.000 380.000 115.000
Finansinntekter 13.000 1.000 4.000 0 0
Finanskostnader -28.000 -19.000 -10.000 -12.000 0
Finans -15.000 -18.000 -6.000 -12.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -75.000 0
Årsresultat 209.000 30.000 476.000 279.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 127.000 160.000 0 0 0
Driftsløsøre 591.000 340.000 229.000 50.000 0
Sum varige driftsmidler 717.000 499.000 229.000 50.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 53.000 225.000 30.000 42.000
Sum anleggsmidler 748.000 552.000 455.000 81.000 42.000
Varebeholdning 87.000 83.000 81.000 81.000 0
Kundefordringer 241.000 277.000 137.000 293.000 -3.000
Andre fordringer 48.000 54.000 45.000 8.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 622.000 232.000 537.000 38.000 266.000
Sum omløpsmidler 998.000 646.000 800.000 420.000 276.000
Sum eiendeler 1.746.000 1.198.000 1.255.000 501.000 318.000
Sum opptjent egenkapital 956.000 796.000 766.000 290.000 86.000
Sum egenkapital 986.000 826.000 796.000 320.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 11.000 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 446.000 160.000 187.000 1.000 0
Leverandørgjeld 83.000 69.000 103.000 43.000 39.000
Betalbar skatt 57.000 16.000 93.000 88.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 28.000 73.000 17.000 113.000
Utbytte 0 0 -75.000 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 98.000 3.000 -43.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 211.000 272.000 179.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 1.747.000 1.197.000 1.255.000 500.000 318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 683.000 435.000 528.000 241.000 74.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.1 2.9 2.3 1.4
Likviditetsgrad 2 2.9 2.7 2.6 1.9 1.4
Soliditet 56.4 6 63.4 6 36.5
Resultatgrad 10.9 7 20.3 23.9 16.3
Rentedekningsgrad 10.1 8.2 51.4 31.7
Gjeldsgrad 0.8 0.4 0.6 0.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 17.0 13.1 41.3 7 36.2
Signatur
24.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex