Transport & Rådgivning As
Juridisk navn:  Transport & Rådgivning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69280029
Røtnebakken 17 Røtnebakken 17 Fax: 69310741
1643 Råde 1643 Råde
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 980202283
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-65.71%
Egenkapital  
  
19.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 72.000 210.000 -7.000 119.000 -3.000
Egenkapital: 448.000 376.000 216.000 363.000 244.000
Regnskap for  Transport & Rådgivning As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -8.000 -7.000 -11.000 -3.000
Driftsresultat -9.000 -8.000 -7.000 -11.000 -3.000
Finansinntekter 82.000 218.000 0 129.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 82.000 218.000 0 129.000 0
Resultat før skatt 72.000 210.000 -7.000 119.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 72.000 210.000 -7.000 119.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 448.000 426.000 287.000 363.000 309.000
Sum eiendeler 448.000 426.000 287.000 363.000 309.000
Sum opptjent egenkapital 348.000 276.000 116.000 263.000 144.000
Sum egenkapital 448.000 376.000 216.000 363.000 244.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 50.000 71.000 0 65.000
Sum gjeld og egenkapital 448.000 426.000 287.000 363.000 309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -8.000 -7.000 -11.000 -3.000
Driftskostnader -9.000 -8.000 -7.000 -11.000 -3.000
Driftsresultat -9.000 -8.000 -7.000 -11.000 -3.000
Finansinntekter 82.000 218.000 0 129.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 82.000 218.000 0 129.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -50.000 -140.000 0 0
Årsresultat 72.000 210.000 -7.000 119.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000
Kasse, bank 179.000 157.000 18.000 94.000 39.000
Sum omløpsmidler 448.000 426.000 287.000 363.000 309.000
Sum eiendeler 448.000 426.000 287.000 363.000 309.000
Sum opptjent egenkapital 348.000 276.000 116.000 263.000 144.000
Sum egenkapital 448.000 376.000 216.000 363.000 244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -50.000 -140.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 65.000
Sum kortsiktig gjeld 0 50.000 71.000 0 65.000
Sum gjeld og egenkapital 448.000 426.000 287.000 363.000 309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 448.000 376.000 216.000 363.000 244.000
Likviditetsgrad 1 8.5 4 4.8
Likviditetsgrad 2 0 8.5 4 0 4.8
Soliditet 1 88.3 75.3 1 7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.3 0 0.3
Total kapitalrentabilitet 16.3 49.3 -2.4 32.5
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex