Transport & Sjåførservice As
Juridisk navn:  Transport & Sjåførservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95800900
Postboks 578 Leilighet 401 Osen 6 Fax:
5403 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 998125715
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rg Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.75%
Resultat  
  
-91.71%
Egenkapital  
  
34.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 815.000 643.000 184.000 1.305.000 1.320.000
Resultat: 17.000 205.000 -16.000 196.000 10.000
Egenkapital: -32.000 -49.000 -254.000 -238.000 -434.000
Regnskap for  Transport & Sjåførservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 815.000 643.000 184.000 1.305.000 1.320.000
Driftskostnader -758.000 -409.000 -184.000 -1.077.000 -1.263.000
Driftsresultat 57.000 235.000 1.000 229.000 57.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -41.000 -29.000 -17.000 -33.000 -47.000
Finans -41.000 -29.000 -17.000 -33.000 -47.000
Resultat før skatt 17.000 205.000 -16.000 196.000 10.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 205.000 -16.000 196.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 599.000 312.000 35.000 0 344.000
Sum omløpsmidler 117.000 151.000 19.000 17.000 188.000
Sum eiendeler 716.000 463.000 54.000 17.000 532.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -65.000 -271.000 -254.000 -450.000
Sum egenkapital -32.000 -49.000 -254.000 -238.000 -434.000
Sum langsiktig gjeld 624.000 355.000 0 65.000 715.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 157.000 308.000 190.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 717.000 464.000 54.000 18.000 532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 815.000 623.000 184.000 1.076.000 1.258.000
Andre inntekter 21.000 0 229.000 62.000
Driftsinntekter 815.000 643.000 184.000 1.305.000 1.320.000
Varekostnad -125.000 -63.000 0 -139.000 -11.000
Lønninger -147.000 -15.000 1.000 -515.000 -525.000
Avskrivning -75.000 -44.000 -12.000 0 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -411.000 -287.000 -173.000 -423.000 -578.000
Driftskostnader -758.000 -409.000 -184.000 -1.077.000 -1.263.000
Driftsresultat 57.000 235.000 1.000 229.000 57.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -41.000 -29.000 -17.000 -33.000 -47.000
Finans -41.000 -29.000 -17.000 -33.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 205.000 -16.000 196.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 599.000 312.000 35.000 0 344.000
Sum varige driftsmidler 599.000 312.000 35.000 0 344.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 599.000 312.000 35.000 0 344.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 62.000 18.000 12.000 188.000
Andre fordringer 109.000 89.000 0 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 117.000 151.000 19.000 17.000 188.000
Sum eiendeler 716.000 463.000 54.000 17.000 532.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -65.000 -271.000 -254.000 -450.000
Sum egenkapital -32.000 -49.000 -254.000 -238.000 -434.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 42.000 80.000 96.000 99.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 624.000 355.000 0 65.000 715.000
Leverandørgjeld 1.000 4.000 35.000 9.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 48.000 4.000 6.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 26.000 173.000 76.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 157.000 308.000 190.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 717.000 464.000 54.000 18.000 532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 -6.000 -289.000 -173.000 -62.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 0.1 0.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.1 0.1 0.8
Soliditet -4.5 -10.6 -470.4 -81.7
Resultatgrad 7.0 36.5 0.5 17.5 4.3
Rentedekningsgrad 1.4 8.1 0.1 6.9 1.2
Gjeldsgrad -23.4 -10.4 -1.2 -1.1 -2.2
Total kapitalrentabilitet 7.9 50.8 1.9 1347.1 10.7
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex