Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Transportal Norge AS
Juridisk navn:  Transportal Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22682113
V/Jørgen Holth Tjuvholmveien 56B V/Jørgen Holth Tjuvholmveien 56B Fax: 23062741
4007 Stavanger 4007 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 947605445
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 5/31/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aartun Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-120%
Egenkapital  
  
-2514.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 43.000 0 0 0 1.000
Resultat: -176.000 -80.000 -183.000 -768.000 165.000
Egenkapital: -183.000 -7.000 -28.000 156.000 923.000
Regnskap for  Transportal Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 43.000 0 0 0 1.000
Driftskostnader -63.000 -32.000 -10.000 -21.000 -52.000
Driftsresultat -21.000 -32.000 -10.000 -21.000 -51.000
Finansinntekter 354.000 7.000 14.000 39.000 308.000
Finanskostnader -509.000 -54.000 -186.000 -787.000 -92.000
Finans -155.000 -47.000 -172.000 -748.000 216.000
Resultat før skatt -176.000 -80.000 -183.000 -768.000 165.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -176.000 -80.000 -183.000 -768.000 165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 542.000 187.000 129.000 1.090.000 1.895.000
Sum eiendeler 542.000 187.000 129.000 1.090.000 1.895.000
Sum opptjent egenkapital -821.000 -645.000 -565.000 -382.000 386.000
Sum egenkapital -183.000 -7.000 -28.000 156.000 923.000
Sum langsiktig gjeld 180.000 27.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 546.000 167.000 157.000 935.000 971.000
Sum gjeld og egenkapital 543.000 187.000 130.000 1.091.000 1.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 0 0 0 1.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 43.000 0 0 0 1.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -5.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -32.000 -10.000 -21.000 -47.000
Driftskostnader -63.000 -32.000 -10.000 -21.000 -52.000
Driftsresultat -21.000 -32.000 -10.000 -21.000 -51.000
Finansinntekter 354.000 7.000 14.000 39.000 308.000
Finanskostnader -509.000 -54.000 -186.000 -787.000 -92.000
Finans -155.000 -47.000 -172.000 -748.000 216.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -176.000 -80.000 -183.000 -768.000 165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 3.000 26.000
Sum investeringer 541.000 177.000 129.000 1.079.000 1.831.000
Kasse, bank 1.000 10.000 1.000 8.000 38.000
Sum omløpsmidler 542.000 187.000 129.000 1.090.000 1.895.000
Sum eiendeler 542.000 187.000 129.000 1.090.000 1.895.000
Sum opptjent egenkapital -821.000 -645.000 -565.000 -382.000 386.000
Sum egenkapital -183.000 -7.000 -28.000 156.000 923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 97.000 940.000 971.000
Sum langsiktig gjeld 180.000 27.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 546.000 167.000 60.000 -5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 546.000 167.000 157.000 935.000 971.000
Sum gjeld og egenkapital 543.000 187.000 130.000 1.091.000 1.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 20.000 -28.000 155.000 924.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 0.8 1.2 2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 0.8 1.2 2
Soliditet -33.7 -3.7 -21.7 14.3 48.7
Resultatgrad -48.8
Rentedekningsgrad -0.0 -0.6 -0.1 -0.6
Gjeldsgrad -4.0 -27.7 -5.6 6 1.1
Total kapitalrentabilitet 61.3 -13.4 3.1 1.6 13.6
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
Prokura hver for seg
Holth Jørgen Andreas
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex