Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Transportsentralen i Sarpsborg
Juridisk navn:  Transportsentralen I Sarpsborg Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69127700
Postboks 158 Bredmyra 12 Fax: 69127710
1740 Borgenhaugen 1739 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 956074401
Aksjekapital: 3.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/28/1962
Foretakstype: SA
Revisor: Revisor Bjørn A Halle As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.75%
Resultat  
  
-1142.86%
Egenkapital  
  
-7.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 31.637.000 31.877.000 30.297.000 30.282.000 28.000.000
Resultat: -146.000 14.000 85.000 50.000 -60.000
Egenkapital: 1.290.000 1.398.000 1.655.000 1.486.000 1.356.000
Regnskap for  Transportsentralen i Sarpsborg
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 31.637.000 31.877.000 30.297.000 30.282.000 28.000.000
Driftskostnader -31.613.000 -31.616.000 -29.954.000 -30.025.000 -27.833.000
Driftsresultat 24.000 261.000 344.000 256.000 168.000
Finansinntekter 105.000 103.000 106.000 111.000 98.000
Finanskostnader -275.000 -350.000 -364.000 -317.000 -326.000
Finans -170.000 -247.000 -258.000 -206.000 -228.000
Resultat før skatt -146.000 14.000 85.000 50.000 -60.000
Skattekostnad 38.000 -26.000 -39.000 -32.000 -6.000
Årsresultat -108.000 -12.000 46.000 18.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.092.000 7.371.000 7.146.000 7.344.000 7.654.000
Sum omløpsmidler 4.913.000 4.566.000 5.211.000 4.251.000 4.399.000
Sum eiendeler 12.005.000 11.937.000 12.357.000 11.595.000 12.053.000
Sum opptjent egenkapital 1.221.000 1.329.000 1.341.000 1.295.000 1.277.000
Sum egenkapital 1.290.000 1.398.000 1.655.000 1.486.000 1.356.000
Sum langsiktig gjeld 6.258.000 6.544.000 5.715.000 5.964.000 6.485.000
Sum kortsiktig gjeld 4.456.000 3.995.000 4.988.000 4.145.000 4.212.000
Sum gjeld og egenkapital 12.004.000 11.937.000 12.358.000 11.595.000 12.054.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.859.000 29.916.000 28.416.000 28.514.000 26.723.000
Andre inntekter 1.778.000 1.961.000 1.881.000 1.767.000 1.277.000
Driftsinntekter 31.637.000 31.877.000 30.297.000 30.282.000 28.000.000
Varekostnad -21.731.000 -21.882.000 -22.202.000 -22.496.000 -21.675.000
Lønninger -5.081.000 -5.026.000 -3.813.000 -4.138.000 -3.432.000
Avskrivning -279.000 -271.000 -267.000 -318.000 -342.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.522.000 -4.437.000 -3.672.000 -3.073.000 -2.384.000
Driftskostnader -31.613.000 -31.616.000 -29.954.000 -30.025.000 -27.833.000
Driftsresultat 24.000 261.000 344.000 256.000 168.000
Finansinntekter 105.000 103.000 106.000 111.000 98.000
Finanskostnader -275.000 -350.000 -364.000 -317.000 -326.000
Finans -170.000 -247.000 -258.000 -206.000 -228.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -108.000 -12.000 46.000 18.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.481.000 6.659.000 6.837.000 6.970.000 7.169.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 609.000 710.000 307.000 372.000 484.000
Sum varige driftsmidler 7.091.000 7.370.000 7.145.000 7.343.000 7.653.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 7.092.000 7.371.000 7.146.000 7.344.000 7.654.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.035.000 3.564.000 4.117.000 3.524.000 3.782.000
Andre fordringer 669.000 827.000 900.000 579.000 498.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 209.000 175.000 195.000 148.000 119.000
Sum omløpsmidler 4.913.000 4.566.000 5.211.000 4.251.000 4.399.000
Sum eiendeler 12.005.000 11.937.000 12.357.000 11.595.000 12.053.000
Sum opptjent egenkapital 1.221.000 1.329.000 1.341.000 1.295.000 1.277.000
Sum egenkapital 1.290.000 1.398.000 1.655.000 1.486.000 1.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 200.000 231.000 225.000 204.000 211.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.287.000 608.000 1.411.000 767.000 853.000
Sum langsiktig gjeld 6.258.000 6.544.000 5.715.000 5.964.000 6.485.000
Leverandørgjeld 2.077.000 2.097.000 2.469.000 1.998.000 2.513.000
Betalbar skatt 15.000 19.000 18.000 39.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 530.000 448.000 370.000 479.000 394.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 548.000 823.000 719.000 863.000 438.000
Sum kortsiktig gjeld 4.456.000 3.995.000 4.988.000 4.145.000 4.212.000
Sum gjeld og egenkapital 12.004.000 11.937.000 12.358.000 11.595.000 12.054.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 457.000 571.000 223.000 106.000 187.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 1 1
Soliditet 10.7 11.7 13.4 12.8 11.3
Resultatgrad 0.1 0.8 1.1 0.8 0.6
Rentedekningsgrad 0.1 0.7 0.9 0.8 0.5
Gjeldsgrad 8.3 7.5 6.5 6.8 7.9
Total kapitalrentabilitet 1.1 3.0 3.6 3.2 2.2
Signatur
13.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex