Transportsentralen Lillestrøm Sa
Juridisk navn:  Transportsentralen Lillestrøm Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64835600
Postboks 12 Prost Stabels Vei 10 Fax: 63877430
2021 Skedsmokorset 2019 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 944506330
Aksjekapital: 14.055 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 10/17/1985
Foretakstype: SA
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.26%
Resultat  
  
-76.1%
Egenkapital  
  
-10.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 409.266.000 385.149.000 454.754.000 403.088.000 413.022.000
Resultat: 87.000 364.000 1.989.000 1.444.000 698.000
Egenkapital: 20.369.000 22.751.000 19.343.000 18.077.000 17.111.000
Regnskap for  Transportsentralen Lillestrøm Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 409.266.000 385.149.000 454.754.000 403.088.000 413.022.000
Driftskostnader -411.271.000 -385.125.000 -452.852.000 -402.441.000 -413.108.000
Driftsresultat -2.006.000 25.000 1.902.000 647.000 -87.000
Finansinntekter 2.205.000 585.000 437.000 1.185.000 1.004.000
Finanskostnader -113.000 -246.000 -350.000 -387.000 -220.000
Finans 2.092.000 339.000 87.000 798.000 784.000
Resultat før skatt 87.000 364.000 1.989.000 1.444.000 698.000
Skattekostnad 381.000 -95.000 -488.000 -365.000 -51.000
Årsresultat 468.000 269.000 1.501.000 1.079.000 648.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.025.000 11.759.000 9.031.000 9.079.000 9.897.000
Sum omløpsmidler 59.847.000 56.934.000 77.621.000 68.853.000 56.097.000
Sum eiendeler 69.872.000 68.693.000 86.652.000 77.932.000 65.994.000
Sum opptjent egenkapital 468.000 5.411.000 5.248.000 4.022.000 0
Sum egenkapital 20.369.000 22.751.000 19.343.000 18.077.000 17.111.000
Sum langsiktig gjeld 7.694.000 8.017.000 7.546.000 7.599.000 7.956.000
Sum kortsiktig gjeld 41.809.000 37.925.000 59.763.000 52.255.000 40.927.000
Sum gjeld og egenkapital 69.872.000 68.693.000 86.652.000 77.931.000 65.994.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 409.257.000 382.527.000 454.594.000 402.974.000 413.022.000
Andre inntekter 9.000 2.622.000 161.000 114.000 0
Driftsinntekter 409.266.000 385.149.000 454.754.000 403.088.000 413.022.000
Varekostnad -384.255.000 -358.936.000 -425.422.000 -377.037.000 -384.189.000
Lønninger -17.061.000 -16.218.000 -17.196.000 -15.511.000 -15.955.000
Avskrivning -366.000 -393.000 -430.000 -391.000 -946.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.589.000 -9.578.000 -9.804.000 -9.502.000 -12.018.000
Driftskostnader -411.271.000 -385.125.000 -452.852.000 -402.441.000 -413.108.000
Driftsresultat -2.006.000 25.000 1.902.000 647.000 -87.000
Finansinntekter 2.205.000 585.000 437.000 1.185.000 1.004.000
Finanskostnader -113.000 -246.000 -350.000 -387.000 -220.000
Finans 2.092.000 339.000 87.000 798.000 784.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 468.000 269.000 1.501.000 1.079.000 648.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.051.000 584.000 950.000 878.000 761.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 695.000 1.104.000 1.515.000 1.392.000 1.608.000
Sum varige driftsmidler 695.000 1.104.000 1.515.000 1.392.000 1.608.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.279.000 10.071.000 6.565.000 6.809.000 7.528.000
Sum anleggsmidler 10.025.000 11.759.000 9.031.000 9.079.000 9.897.000
Varebeholdning 635.000 432.000 984.000 542.000 665.000
Kundefordringer 46.701.000 37.773.000 67.831.000 54.798.000 50.232.000
Andre fordringer 2.335.000 2.591.000 4.469.000 5.404.000 2.429.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.177.000 16.138.000 1.806.000 1.762.000 1.685.000
Sum omløpsmidler 59.847.000 56.934.000 77.621.000 68.853.000 56.097.000
Sum eiendeler 69.872.000 68.693.000 86.652.000 77.932.000 65.994.000
Sum opptjent egenkapital 468.000 5.411.000 5.248.000 4.022.000 0
Sum egenkapital 20.369.000 22.751.000 19.343.000 18.077.000 17.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.177.000 2.454.000 1.750.000 1.294.000 1.194.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.126.000 10.770.000 5.103.000
Sum langsiktig gjeld 7.694.000 8.017.000 7.546.000 7.599.000 7.956.000
Leverandørgjeld 34.083.000 30.140.000 17.214.000 15.892.000 10.699.000
Betalbar skatt 85.000 34.000 517.000 482.000 285.000
Skyldig offentlige avgifter 2.123.000 2.015.000 1.905.000 1.143.000 1.933.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.518.000 5.736.000 30.000.000 23.970.000 22.906.000
Sum kortsiktig gjeld 41.809.000 37.925.000 59.763.000 52.255.000 40.927.000
Sum gjeld og egenkapital 69.872.000 68.693.000 86.652.000 77.931.000 65.994.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.038.000 19.009.000 17.858.000 16.598.000 15.170.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.3 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.3 1.3 1.4
Soliditet 29.2 33.1 22.3 23.2 25.9
Resultatgrad -0.5 0.4 0.2
Rentedekningsgrad -17.8 0.1 5.4 1.7 -0.4
Gjeldsgrad 2.4 2.0 3.5 3.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 0.3 0.9 2.7 2.4 1.4
Signatur
12.09.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.09.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex