Transportsentralen Vestfold As
Juridisk navn:  Transportsentralen Vestfold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33477570
Nordre Fokserød 19 Nordre Fokserød 19 Fax: 33478401
3241 Sandefjord 3239 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 944379274
Aksjekapital: 420.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/15/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.6%
Resultat  
  
-98.5%
Egenkapital  
  
0.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 103.711.000 93.772.000 76.958.000 74.798.000 75.218.000
Resultat: 2.000 133.000 -1.503.000 366.000 452.000
Egenkapital: 3.265.000 3.263.000 3.130.000 4.588.000 4.267.000
Regnskap for  Transportsentralen Vestfold As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 103.711.000 93.772.000 76.958.000 74.798.000 75.218.000
Driftskostnader -103.516.000 -93.414.000 -78.197.000 -74.243.000 -74.571.000
Driftsresultat 195.000 358.000 -1.239.000 556.000 648.000
Finansinntekter 3.000 2.000 0 1.000 3.000
Finanskostnader -196.000 -226.000 -264.000 -191.000 -199.000
Finans -193.000 -224.000 -264.000 -190.000 -196.000
Resultat før skatt 2.000 133.000 -1.503.000 366.000 452.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 133.000 -1.503.000 366.000 452.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.440.000 7.590.000 7.597.000 7.819.000 7.715.000
Sum omløpsmidler 14.536.000 14.577.000 10.442.000 10.260.000 11.813.000
Sum eiendeler 21.976.000 22.167.000 18.039.000 18.079.000 19.528.000
Sum opptjent egenkapital 2.845.000 2.843.000 2.710.000 4.183.000 3.847.000
Sum egenkapital 3.265.000 3.263.000 3.130.000 4.588.000 4.267.000
Sum langsiktig gjeld 2.509.000 3.094.000 3.681.000 2.067.000 2.254.000
Sum kortsiktig gjeld 16.203.000 15.810.000 11.229.000 11.424.000 13.007.000
Sum gjeld og egenkapital 21.977.000 22.167.000 18.040.000 18.079.000 19.528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.256.000 89.097.000 72.803.000 70.651.000 71.307.000
Andre inntekter 5.455.000 4.676.000 4.155.000 4.147.000 3.912.000
Driftsinntekter 103.711.000 93.772.000 76.958.000 74.798.000 75.218.000
Varekostnad -98.499.000 -88.118.000 -72.566.000 -69.886.000 -70.166.000
Lønninger -3.491.000 -3.853.000 -2.712.000 -3.133.000 -3.098.000
Avskrivning -222.000 -178.000 -172.000 -144.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.304.000 -1.265.000 -2.747.000 -1.080.000 -1.178.000
Driftskostnader -103.516.000 -93.414.000 -78.197.000 -74.243.000 -74.571.000
Driftsresultat 195.000 358.000 -1.239.000 556.000 648.000
Finansinntekter 3.000 2.000 0 1.000 3.000
Finanskostnader -196.000 -226.000 -264.000 -191.000 -199.000
Finans -193.000 -224.000 -264.000 -190.000 -196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 133.000 -1.503.000 366.000 452.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.079.000 7.151.000 7.223.000 7.294.000 7.366.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 362.000 440.000 375.000 475.000 265.000
Sum varige driftsmidler 7.440.000 7.590.000 7.597.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.440.000 7.590.000 7.597.000 7.819.000 7.715.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.233.000 13.953.000 8.433.000 9.146.000 9.477.000
Andre fordringer 317.000 480.000 540.000 246.000 278.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.986.000 144.000 1.470.000 868.000 2.058.000
Sum omløpsmidler 14.536.000 14.577.000 10.442.000 10.260.000 11.813.000
Sum eiendeler 21.976.000 22.167.000 18.039.000 18.079.000 19.528.000
Sum opptjent egenkapital 2.845.000 2.843.000 2.710.000 4.183.000 3.847.000
Sum egenkapital 3.265.000 3.263.000 3.130.000 4.588.000 4.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.860.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.509.000 3.094.000 3.681.000 2.067.000 2.254.000
Leverandørgjeld 14.850.000 13.380.000 10.779.000 10.651.000 12.306.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 714.000 231.000 178.000 448.000 385.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 638.000 339.000 271.000 324.000 316.000
Sum kortsiktig gjeld 16.203.000 15.810.000 11.229.000 11.424.000 13.007.000
Sum gjeld og egenkapital 21.977.000 22.167.000 18.040.000 18.079.000 19.528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.667.000 -1.233.000 -787.000 -1.164.000 -1.194.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Soliditet 14.9 14.7 17.4 25.4 21.9
Resultatgrad 0.2 0.4 -1.6 0.7 0.9
Rentedekningsgrad 1.0 1.6 -4.7 2.9 3.3
Gjeldsgrad 5.7 5.8 4.8 2.9 3.6
Total kapitalrentabilitet 0.9 1.6 -6.9 3.1 3.3
Signatur
18.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex