Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Transportutstyr AS
Juridisk navn:  Transportutstyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63871080
Postboks 213 Industriv 11 Fax: 63874030
2021 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 941181120
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/31/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.07%
Resultat  
  
13.02%
Egenkapital  
  
-36.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 46.829.000 43.737.000 47.326.000 47.602.000 47.489.000
Resultat: 7.960.000 7.043.000 6.818.000 6.499.000 7.488.000
Egenkapital: 15.577.000 24.369.000 18.876.000 13.559.000 13.562.000
Regnskap for  Transportutstyr AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 46.829.000 43.737.000 47.326.000 47.602.000 47.489.000
Driftskostnader -38.887.000 -36.756.000 -40.566.000 -41.140.000 -40.041.000
Driftsresultat 7.942.000 6.981.000 6.759.000 6.462.000 7.448.000
Finansinntekter 30.000 64.000 61.000 41.000 42.000
Finanskostnader -13.000 -2.000 -2.000 -5.000 -1.000
Finans 17.000 62.000 59.000 36.000 41.000
Resultat før skatt 7.960.000 7.043.000 6.818.000 6.499.000 7.488.000
Skattekostnad -1.751.000 -1.551.000 -1.501.000 -1.501.000 -1.803.000
Årsresultat 6.209.000 5.493.000 5.317.000 4.997.000 5.686.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 296.000 422.000 525.000 267.000 268.000
Sum omløpsmidler 31.610.000 34.411.000 27.255.000 31.143.000 30.452.000
Sum eiendeler 31.906.000 34.833.000 27.780.000 31.410.000 30.720.000
Sum opptjent egenkapital 13.577.000 22.369.000 16.876.000 11.559.000 11.562.000
Sum egenkapital 15.577.000 24.369.000 18.876.000 13.559.000 13.562.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.328.000 10.464.000 8.904.000 17.851.000 17.158.000
Sum gjeld og egenkapital 31.905.000 34.833.000 27.780.000 31.410.000 30.720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.829.000 43.737.000 47.326.000 47.602.000 47.489.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 46.829.000 43.737.000 47.326.000 47.602.000 47.489.000
Varekostnad -24.722.000 -22.267.000 -26.856.000 -25.462.000 -25.852.000
Lønninger -8.547.000 -9.121.000 -8.193.000 -10.831.000 -9.557.000
Avskrivning -160.000 -151.000 -19.000 -46.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.458.000 -5.217.000 -5.498.000 -4.801.000 -4.592.000
Driftskostnader -38.887.000 -36.756.000 -40.566.000 -41.140.000 -40.041.000
Driftsresultat 7.942.000 6.981.000 6.759.000 6.462.000 7.448.000
Finansinntekter 30.000 64.000 61.000 41.000 42.000
Finanskostnader -13.000 -2.000 -2.000 -5.000 -1.000
Finans 17.000 62.000 59.000 36.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -15.000.000 0 -5.000.000 -5.000.000
Årsresultat 6.209.000 5.493.000 5.317.000 4.997.000 5.686.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 106.000 122.000 137.000 165.000 167.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 36.000 45.000 55.000 64.000 74.000
Driftsløsøre 154.000 256.000 333.000 38.000 27.000
Sum varige driftsmidler 190.000 301.000 388.000 102.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 296.000 422.000 525.000 267.000 268.000
Varebeholdning 9.537.000 10.650.000 10.823.000 10.038.000 9.527.000
Kundefordringer 3.933.000 3.836.000 4.268.000 4.304.000 4.861.000
Andre fordringer 3.214.000 1.009.000 366.000 1.666.000 739.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 14.926.000 18.915.000 11.798.000 15.134.000 15.325.000
Sum omløpsmidler 31.610.000 34.411.000 27.255.000 31.143.000 30.452.000
Sum eiendeler 31.906.000 34.833.000 27.780.000 31.410.000 30.720.000
Sum opptjent egenkapital 13.577.000 22.369.000 16.876.000 11.559.000 11.562.000
Sum egenkapital 15.577.000 24.369.000 18.876.000 13.559.000 13.562.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.002.000 1.872.000 3.079.000 2.532.000 3.116.000
Betalbar skatt 1.757.000 1.557.000 1.473.000 1.499.000 1.787.000
Skyldig offentlige avgifter 2.191.000 2.054.000 1.667.000 2.530.000 2.293.000
Utbytte -15.000.000 0 -5.000.000 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.377.000 4.981.000 2.684.000 6.291.000 4.961.000
Sum kortsiktig gjeld 16.328.000 10.464.000 8.904.000 17.851.000 17.158.000
Sum gjeld og egenkapital 31.905.000 34.833.000 27.780.000 31.410.000 30.720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.282.000 23.947.000 18.351.000 13.292.000 13.294.000
Likviditetsgrad 1 1.9 3.3 3.1 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 2.3 1.8 1.2 1.2
Soliditet 48.8 70.0 67.9 43.2 44.1
Resultatgrad 17.0 16.0 14.3 13.6 15.7
Rentedekningsgrad 610.9 3.490.5 3379.5 1292.4 7
Gjeldsgrad 1.0 0.4 0.5 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 25.0 20.2 24.6 20.7 24.4
Signatur
05.05.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex