Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Transtech. Holding AS
Juridisk navn:  Transtech. Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 34861990
Postboks 319 Øya 17 Fax:
3251 Larvik 3262 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 946283002
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.76%
Resultat  
  
27.62%
Egenkapital  
  
68.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.096.000 972.000 1.093.000 665.000 512.000
Resultat: 3.752.000 2.940.000 473.000 34.000 -102.000
Egenkapital: 6.346.000 3.761.000 1.587.000 1.218.000 1.202.000
Regnskap for  Transtech. Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.096.000 972.000 1.093.000 665.000 512.000
Driftskostnader -125.000 -112.000 -202.000 -243.000 -228.000
Driftsresultat 971.000 860.000 891.000 422.000 285.000
Finansinntekter 3.000.000 2.500.000 0 0 0
Finanskostnader -219.000 -420.000 -418.000 -388.000 -387.000
Finans 2.781.000 2.080.000 -418.000 -388.000 -387.000
Resultat før skatt 3.752.000 2.940.000 473.000 34.000 -102.000
Skattekostnad -166.000 -265.000 -104.000 -18.000 0
Årsresultat 3.586.000 2.674.000 368.000 16.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.751.000 8.811.000 9.157.000 9.027.000 8.004.000
Sum omløpsmidler 3.667.000 2.568.000 166.000 67.000 328.000
Sum eiendeler 12.418.000 11.379.000 9.323.000 9.094.000 8.332.000
Sum opptjent egenkapital 6.246.000 3.661.000 1.487.000 1.118.000 1.102.000
Sum egenkapital 6.346.000 3.761.000 1.587.000 1.218.000 1.202.000
Sum langsiktig gjeld 4.399.000 4.770.000 7.263.000 7.796.000 7.130.000
Sum kortsiktig gjeld 1.673.000 2.849.000 474.000 79.000 0
Sum gjeld og egenkapital 12.418.000 11.380.000 9.324.000 9.093.000 8.332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.096.000 972.000 1.093.000 665.000 512.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.096.000 972.000 1.093.000 665.000 512.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -60.000 -60.000 -65.000 -145.000 -145.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -52.000 -137.000 -98.000 -83.000
Driftskostnader -125.000 -112.000 -202.000 -243.000 -228.000
Driftsresultat 971.000 860.000 891.000 422.000 285.000
Finansinntekter 3.000.000 2.500.000 0 0 0
Finanskostnader -219.000 -420.000 -418.000 -388.000 -387.000
Finans 2.781.000 2.080.000 -418.000 -388.000 -387.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 3.586.000 2.674.000 368.000 16.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 713.000 773.000 833.000 898.000 1.043.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 713.000 773.000 833.000 898.000 1.043.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.038.000 8.038.000 8.324.000 8.129.000 6.961.000
Sum anleggsmidler 8.751.000 8.811.000 9.157.000 9.027.000 8.004.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 27.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 667.000 68.000 166.000 67.000 301.000
Sum omløpsmidler 3.667.000 2.568.000 166.000 67.000 328.000
Sum eiendeler 12.418.000 11.379.000 9.323.000 9.094.000 8.332.000
Sum opptjent egenkapital 6.246.000 3.661.000 1.487.000 1.118.000 1.102.000
Sum egenkapital 6.346.000 3.761.000 1.587.000 1.218.000 1.202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 255.000 2.083.000 474.000 79.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.399.000 4.770.000 7.263.000 7.796.000 7.130.000
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0
Betalbar skatt 166.000 265.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 245.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.673.000 2.849.000 474.000 79.000 0
Sum gjeld og egenkapital 12.418.000 11.380.000 9.324.000 9.093.000 8.332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.994.000 -281.000 -308.000 -12.000 328.000
Likviditetsgrad 1 2.2 0.9 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 2.2 0.9 0.4 0.8 0
Soliditet 51.1 33.0 1 13.4 14.4
Resultatgrad 88.6 88.5 81.5 63.5 55.7
Rentedekningsgrad 4.4 2.0 2.1 1.1 0.7
Gjeldsgrad 1.0 2.0 4.9 6.5 5.9
Total kapitalrentabilitet 32.0 29.5 9.6 4.6 3.4
Signatur
27.11.2006
DET SAMLEDE STYRET.
Prokurister
27.11.2006
Nils-Reidar Skauen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex