Tredreieriet AS
Juridisk navn:  Tredreieriet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91603968
Smedveien 3 Smedveien 3 Fax: 35996883
3750 Drangedal 3750 Drangedal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Drangedal
Org.nr: 916328834
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1981 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
-82.13%
Resultat  
  
-109.23%
Egenkapital  
  
-7.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 77.000 431.000 54.000 55.000 60.000
Resultat: -24.000 260.000 -46.000 21.000 -48.000
Egenkapital: 302.000 326.000 65.000 111.000 90.000
Regnskap for  Tredreieriet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 77.000 431.000 54.000 55.000 60.000
Driftskostnader -106.000 -181.000 -101.000 -35.000 -109.000
Driftsresultat -28.000 250.000 -47.000 20.000 -49.000
Finansinntekter 5.000 10.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 10.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -24.000 260.000 -46.000 21.000 -48.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 260.000 -46.000 21.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 357.000 443.000 148.000 186.000 181.000
Sum eiendeler 357.000 443.000 148.000 186.000 181.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 76.000 -185.000 -139.000 -160.000
Sum egenkapital 302.000 326.000 65.000 111.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 118.000 83.000 74.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 357.000 444.000 148.000 185.000 181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.000 431.000 0 55.000 60.000
Andre inntekter 0 0 54.000 0 0
Driftsinntekter 77.000 431.000 54.000 55.000 60.000
Varekostnad -21.000 -198.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 17.000 -101.000 -35.000 -109.000
Driftskostnader -106.000 -181.000 -101.000 -35.000 -109.000
Driftsresultat -28.000 250.000 -47.000 20.000 -49.000
Finansinntekter 5.000 10.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 10.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 260.000 -46.000 21.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 25.000 18.000 118.000 145.000
Andre fordringer 3.000 0 0 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 354.000 418.000 131.000 59.000 36.000
Sum omløpsmidler 357.000 443.000 148.000 186.000 181.000
Sum eiendeler 357.000 443.000 148.000 186.000 181.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 76.000 -185.000 -139.000 -160.000
Sum egenkapital 302.000 326.000 65.000 111.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 3.000 3.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 49.000 3.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 66.000 77.000 72.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 118.000 83.000 74.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 357.000 444.000 148.000 185.000 181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 302.000 325.000 65.000 112.000 90.000
Likviditetsgrad 1 6.5 3.8 1.8 2.5 2
Likviditetsgrad 2 6.5 3.8 1.8 2.5 2
Soliditet 84.6 73.4 43.9 6 49.7
Resultatgrad -36.4 5 36.4 -81.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.4 1.3 0.7 1
Total kapitalrentabilitet -6.4 58.6 -31.1 11.4 -26.5
Signatur
02.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex