Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trefeller'n AS
Juridisk navn:  Trefeller'n AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90205823
Haraldsgate 6 Haraldsgate 6 Fax:
3936 Porsgrunn 3936 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 992807830
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/12/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bø Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.46%
Resultat  
  
164.57%
Egenkapital  
  
32.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.085.000 1.775.000 2.061.000 1.799.000 1.584.000
Resultat: 336.000 127.000 163.000 221.000 10.000
Egenkapital: 1.153.000 873.000 776.000 659.000 507.000
Regnskap for  Trefeller'n AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.085.000 1.775.000 2.061.000 1.799.000 1.584.000
Driftskostnader -1.728.000 -1.622.000 -1.862.000 -1.533.000 -1.524.000
Driftsresultat 357.000 153.000 198.000 266.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -26.000 -36.000 -45.000 -50.000
Finans -22.000 -26.000 -36.000 -45.000 -50.000
Resultat før skatt 336.000 127.000 163.000 221.000 10.000
Skattekostnad -55.000 -30.000 -45.000 -70.000 -5.000
Årsresultat 280.000 97.000 117.000 151.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.686.000 1.372.000 1.458.000 1.512.000 1.628.000
Sum omløpsmidler 288.000 288.000 548.000 326.000 212.000
Sum eiendeler 1.974.000 1.660.000 2.006.000 1.838.000 1.840.000
Sum opptjent egenkapital 953.000 673.000 576.000 459.000 307.000
Sum egenkapital 1.153.000 873.000 776.000 659.000 507.000
Sum langsiktig gjeld 308.000 382.000 562.000 802.000 955.000
Sum kortsiktig gjeld 512.000 405.000 667.000 378.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 1.973.000 1.660.000 2.005.000 1.839.000 1.839.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.085.000 1.775.000 2.061.000 1.799.000 1.583.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.085.000 1.775.000 2.061.000 1.799.000 1.584.000
Varekostnad -60.000 -83.000 -152.000 -57.000 -52.000
Lønninger -1.125.000 -928.000 -1.080.000 -913.000 -972.000
Avskrivning -94.000 -149.000 -138.000 -136.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -449.000 -462.000 -492.000 -427.000 -371.000
Driftskostnader -1.728.000 -1.622.000 -1.862.000 -1.533.000 -1.524.000
Driftsresultat 357.000 153.000 198.000 266.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -26.000 -36.000 -45.000 -50.000
Finans -22.000 -26.000 -36.000 -45.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 280.000 97.000 117.000 151.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.257.000 1.215.000 1.230.000 1.244.000 1.237.000
Maskiner anlegg 380.000 60.000 4.000 10.000 16.000
Driftsløsøre 49.000 97.000 224.000 258.000 374.000
Sum varige driftsmidler 1.686.000 1.372.000 1.458.000 1.512.000 1.628.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.686.000 1.372.000 1.458.000 1.512.000 1.628.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 66.000 52.000 98.000 113.000
Andre fordringer 8.000 7.000 9.000 40.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 251.000 215.000 487.000 188.000 67.000
Sum omløpsmidler 288.000 288.000 548.000 326.000 212.000
Sum eiendeler 1.974.000 1.660.000 2.006.000 1.838.000 1.840.000
Sum opptjent egenkapital 953.000 673.000 576.000 459.000 307.000
Sum egenkapital 1.153.000 873.000 776.000 659.000 507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 308.000 382.000 562.000 802.000 955.000
Leverandørgjeld 31.000 29.000 140.000 37.000 36.000
Betalbar skatt 55.000 30.000 45.000 70.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 163.000 153.000 211.000 134.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 263.000 193.000 271.000 137.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 512.000 405.000 667.000 378.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 1.973.000 1.660.000 2.005.000 1.839.000 1.839.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -224.000 -117.000 -119.000 -52.000 -165.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.8 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.8 0.9 0.6
Soliditet 58.4 52.6 38.7 35.8 27.6
Resultatgrad 17.1 8.6 9.6 14.8 3.8
Rentedekningsgrad 16.2 5.9 5.5 5.9 1.2
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.6 1.8 2.6
Total kapitalrentabilitet 18.1 9.2 9.9 14.5 3.3
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex