Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Treimpregneringen Eiendom AS
Juridisk navn:  Treimpregneringen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62584440
c/o Arnt Lindstad Torggata 135B Linjevegen 47 Fax: 62584158
2317 Hamar 2344 Ilseng
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 912536106
Aksjekapital: 695.457 NOK
Etableringsdato: 4/12/1935
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Børstad Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.43%
Resultat  
  
60%
Egenkapital  
  
4.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 211.000 204.000 204.000 195.000 190.000
Resultat: 112.000 70.000 147.000 43.000 75.000
Egenkapital: 2.215.000 2.128.000 2.076.000 1.831.000 1.789.000
Regnskap for  Treimpregneringen Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 211.000 204.000 204.000 195.000 190.000
Driftskostnader -104.000 -136.000 -58.000 -155.000 -124.000
Driftsresultat 106.000 68.000 146.000 39.000 66.000
Finansinntekter 5.000 3.000 1.000 3.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 3.000 1.000 3.000 9.000
Resultat før skatt 112.000 70.000 147.000 43.000 75.000
Skattekostnad -25.000 -18.000 52.000 0 0
Årsresultat 87.000 53.000 199.000 43.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.734.000 1.752.000 1.770.000 1.718.000 1.718.000
Sum omløpsmidler 575.000 467.000 383.000 268.000 697.000
Sum eiendeler 2.309.000 2.219.000 2.153.000 1.986.000 2.415.000
Sum opptjent egenkapital 1.520.000 1.433.000 1.380.000 1.136.000 1.093.000
Sum egenkapital 2.215.000 2.128.000 2.076.000 1.831.000 1.789.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 91.000 77.000 154.000 626.000
Sum gjeld og egenkapital 2.309.000 2.219.000 2.152.000 1.985.000 2.414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 211.000 204.000 204.000 195.000 190.000
Driftsinntekter 211.000 204.000 204.000 195.000 190.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -74.000 -80.000 -65.000 -72.000 -64.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -56.000 7.000 -83.000 -60.000
Driftskostnader -104.000 -136.000 -58.000 -155.000 -124.000
Driftsresultat 106.000 68.000 146.000 39.000 66.000
Finansinntekter 5.000 3.000 1.000 3.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 3.000 1.000 3.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -569.000
Årsresultat 87.000 53.000 199.000 43.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 34.000 52.000 0 0
Fast eiendom 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.734.000 1.752.000 1.770.000 1.718.000 1.718.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 255.000 195.000 190.000
Andre fordringer 0 0 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 575.000 467.000 121.000 73.000 506.000
Sum omløpsmidler 575.000 467.000 383.000 268.000 697.000
Sum eiendeler 2.309.000 2.219.000 2.153.000 1.986.000 2.415.000
Sum opptjent egenkapital 1.520.000 1.433.000 1.380.000 1.136.000 1.093.000
Sum egenkapital 2.215.000 2.128.000 2.076.000 1.831.000 1.789.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 27.000 9.000 0
Betalbar skatt 7.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 50.000 10.000 8.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 -569.000
Annen kortsiktig gjeld 35.000 41.000 41.000 137.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 91.000 77.000 154.000 626.000
Sum gjeld og egenkapital 2.309.000 2.219.000 2.152.000 1.985.000 2.414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 481.000 376.000 306.000 114.000 71.000
Likviditetsgrad 1 6.1 5.1 5 1.7 1.1
Likviditetsgrad 2 6.1 5.1 5 1.7 1.2
Soliditet 95.9 95.9 96.4 92.2 74.1
Resultatgrad 50.2 33.3 71.6 2 34.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.8 3.2 6.8 2.1 3.1
Signatur
16.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex