Treimpregneringen Eiendom AS
Juridisk navn:  Treimpregneringen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62584440
c/o Arnt Lindstad Torggata 135B Linjevegen 47 Fax: 62584158
2317 Hamar 2344 Ilseng
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 912536106
Aksjekapital: 695.457 NOK
Etableringsdato: 4/12/1935
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Børstad Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.42%
Resultat  
  
-16.07%
Egenkapital  
  
-20.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 214.000 211.000 204.000 204.000 195.000
Resultat: 94.000 112.000 70.000 147.000 43.000
Egenkapital: 1.765.000 2.215.000 2.128.000 2.076.000 1.831.000
Regnskap for  Treimpregneringen Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 214.000 211.000 204.000 204.000 195.000
Driftskostnader -124.000 -104.000 -136.000 -58.000 -155.000
Driftsresultat 90.000 106.000 68.000 146.000 39.000
Finansinntekter 4.000 5.000 3.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 5.000 3.000 1.000 3.000
Resultat før skatt 94.000 112.000 70.000 147.000 43.000
Skattekostnad -21.000 -25.000 -18.000 52.000 0
Årsresultat 73.000 87.000 53.000 199.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.734.000 1.734.000 1.752.000 1.770.000 1.718.000
Sum omløpsmidler 618.000 575.000 467.000 383.000 268.000
Sum eiendeler 2.352.000 2.309.000 2.219.000 2.153.000 1.986.000
Sum opptjent egenkapital 1.070.000 1.520.000 1.433.000 1.380.000 1.136.000
Sum egenkapital 1.765.000 2.215.000 2.128.000 2.076.000 1.831.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 587.000 94.000 91.000 77.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 2.352.000 2.309.000 2.219.000 2.152.000 1.985.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 214.000 211.000 204.000 204.000 195.000
Driftsinntekter 214.000 211.000 204.000 204.000 195.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -88.000 -74.000 -80.000 -65.000 -72.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -30.000 -56.000 7.000 -83.000
Driftskostnader -124.000 -104.000 -136.000 -58.000 -155.000
Driftsresultat 90.000 106.000 68.000 146.000 39.000
Finansinntekter 4.000 5.000 3.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 5.000 3.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -523.000 0 0 0 0
Årsresultat 73.000 87.000 53.000 199.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 17.000 34.000 52.000 0
Fast eiendom 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000 1.718.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.734.000 1.734.000 1.752.000 1.770.000 1.718.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 255.000 195.000
Andre fordringer 1.000 0 0 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 617.000 575.000 467.000 121.000 73.000
Sum omløpsmidler 618.000 575.000 467.000 383.000 268.000
Sum eiendeler 2.352.000 2.309.000 2.219.000 2.153.000 1.986.000
Sum opptjent egenkapital 1.070.000 1.520.000 1.433.000 1.380.000 1.136.000
Sum egenkapital 1.765.000 2.215.000 2.128.000 2.076.000 1.831.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 5.000 0 27.000 9.000
Betalbar skatt 21.000 7.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 50.000 10.000 8.000
Utbytte -523.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 35.000 41.000 41.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 587.000 94.000 91.000 77.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 2.352.000 2.309.000 2.219.000 2.152.000 1.985.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 481.000 376.000 306.000 114.000
Likviditetsgrad 1 1.1 6.1 5.1 5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 6.1 5.1 5 1.7
Soliditet 75.0 95.9 95.9 96.4 92.2
Resultatgrad 42.1 50.2 33.3 71.6 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 4.0 4.8 3.2 6.8 2.1
Signatur
16.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex