Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Treland Bygg As
Juridisk navn:  Treland Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vesterdalsvegen 526 Vesterdalsvegen 526 Fax:
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 912536963
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/16/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
572.87%
Resultat  
  
848.39%
Egenkapital  
  
48.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 868.000 129.000 497.000 549.000 488.000
Resultat: 232.000 -31.000 -302.000 130.000 -246.000
Egenkapital: -248.000 -479.000 -448.000 -147.000 -277.000
Regnskap for  Treland Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 868.000 129.000 497.000 549.000 488.000
Driftskostnader -637.000 -161.000 -799.000 -421.000 -736.000
Driftsresultat 231.000 -32.000 -302.000 128.000 -248.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 232.000 -31.000 -302.000 130.000 -246.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 232.000 -31.000 -302.000 130.000 -246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 36.000 43.000 41.000 51.000
Sum omløpsmidler 909.000 412.000 477.000 801.000 584.000
Sum eiendeler 940.000 448.000 520.000 842.000 635.000
Sum opptjent egenkapital -278.000 -509.000 -478.000 -177.000 -307.000
Sum egenkapital -248.000 -479.000 -448.000 -147.000 -277.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.187.000 927.000 968.000 989.000 912.000
Sum gjeld og egenkapital 939.000 448.000 520.000 842.000 635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 868.000 129.000 497.000 549.000 488.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 868.000 129.000 497.000 549.000 488.000
Varekostnad -278.000 -26.000 -109.000 -183.000 -93.000
Lønninger -220.000 -39.000 -577.000 -115.000 -494.000
Avskrivning -5.000 -7.000 -8.000 -10.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -134.000 -89.000 -105.000 -113.000 -136.000
Driftskostnader -637.000 -161.000 -799.000 -421.000 -736.000
Driftsresultat 231.000 -32.000 -302.000 128.000 -248.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 232.000 -31.000 -302.000 130.000 -246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 21.000 26.000 33.000 41.000 51.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.000 26.000 33.000 41.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 36.000 43.000 41.000 51.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 305.000 53.000
Andre fordringer 89.000 50.000 50.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 819.000 362.000 427.000 497.000 531.000
Sum omløpsmidler 909.000 412.000 477.000 801.000 584.000
Sum eiendeler 940.000 448.000 520.000 842.000 635.000
Sum opptjent egenkapital -278.000 -509.000 -478.000 -177.000 -307.000
Sum egenkapital -248.000 -479.000 -448.000 -147.000 -277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 0 1.000 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 193.000 22.000 91.000 87.000 120.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 983.000 905.000 876.000 902.000 790.000
Sum kortsiktig gjeld 1.187.000 927.000 968.000 989.000 912.000
Sum gjeld og egenkapital 939.000 448.000 520.000 842.000 635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -278.000 -515.000 -491.000 -188.000 -328.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.4 0.5 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 0.5 0.8 0.6
Soliditet -26.4 -106.9 -86.2 -17.5 -43.6
Resultatgrad 26.6 -24.8 -60.8 23.3 -50.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.8 -1.9 -2.2 -6.7 -3.3
Total kapitalrentabilitet 24.6 -6.9 -57.9 15.4 -38.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex