Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trelleborg Sealing Solutions Norway as
Juridisk navn:  Trelleborg Sealing Solutions Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22646080
Postboks 188 Økern Brobekkveien 40 Fax: 22648796
0510 Oslo 598 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935256232
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/2/1984 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: busak å shamban norge as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.9%
Resultat  
  
55.89%
Egenkapital  
  
7.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 55.436.000 61.527.000 72.119.000 63.152.000 52.977.000
Resultat: 2.407.000 1.544.000 1.433.000 21.000 -4.869.000
Egenkapital: 3.085.000 2.858.000 2.544.000 2.443.000 2.818.000
Regnskap for  Trelleborg Sealing Solutions Norway as
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 55.436.000 61.527.000 72.119.000 63.152.000 52.977.000
Driftskostnader -53.037.000 -60.001.000 -70.704.000 -63.127.000 -57.837.000
Driftsresultat 2.399.000 1.527.000 1.416.000 25.000 -4.860.000
Finansinntekter 15.000 17.000 17.000 4.000 1.000
Finanskostnader -6.000 0 -1.000 -8.000 -10.000
Finans 9.000 17.000 16.000 -4.000 -9.000
Resultat før skatt 2.407.000 1.544.000 1.433.000 21.000 -4.869.000
Skattekostnad -531.000 -348.000 -366.000 -36.000 1.182.000
Årsresultat 1.876.000 1.196.000 1.067.000 -15.000 -3.688.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.523.000 1.441.000 1.408.000 1.045.000 980.000
Sum omløpsmidler 12.428.000 11.803.000 18.129.000 16.343.000 17.284.000
Sum eiendeler 13.951.000 13.244.000 19.537.000 17.388.000 18.264.000
Sum opptjent egenkapital -3.251.000 -3.478.000 -3.791.000 -3.892.000 -3.518.000
Sum egenkapital 3.085.000 2.858.000 2.544.000 2.443.000 2.818.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.866.000 10.386.000 16.992.000 14.945.000 15.446.000
Sum gjeld og egenkapital 13.951.000 13.244.000 19.537.000 17.389.000 18.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.436.000 61.527.000 72.119.000 63.152.000 52.977.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 55.436.000 61.527.000 72.119.000 63.152.000 52.977.000
Varekostnad -34.978.000 -39.774.000 -49.526.000 -42.981.000 -39.387.000
Lønninger -11.501.000 -11.243.000 -12.466.000 -12.136.000 -10.530.000
Avskrivning -408.000 -305.000 -164.000 -117.000 -152.000
Nedskrivning -85.000 0 0 0
Andre driftskostnader -6.150.000 -8.594.000 -8.548.000 -7.893.000 -7.768.000
Driftskostnader -53.037.000 -60.001.000 -70.704.000 -63.127.000 -57.837.000
Driftsresultat 2.399.000 1.527.000 1.416.000 25.000 -4.860.000
Finansinntekter 15.000 17.000 17.000 4.000 1.000
Finanskostnader -6.000 0 -1.000 -8.000 -10.000
Finans 9.000 17.000 16.000 -4.000 -9.000
Konsernbidrag -1.649.000 0 -966.000 -359.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.876.000 1.196.000 1.067.000 -15.000 -3.688.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 299.000 365.000 464.000 541.000 464.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.076.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.224.000 0 944.000 503.000 516.000
Sum varige driftsmidler 1.224.000 1.076.000 944.000 503.000 516.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.523.000 1.441.000 1.408.000 1.045.000 980.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 12.114.000 11.061.000 17.106.000 15.691.000 10.758.000
Andre fordringer 294.000 382.000 631.000 17.000 6.184.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 360.000 391.000 635.000 342.000
Sum omløpsmidler 12.428.000 11.803.000 18.129.000 16.343.000 17.284.000
Sum eiendeler 13.951.000 13.244.000 19.537.000 17.388.000 18.264.000
Sum opptjent egenkapital -3.251.000 -3.478.000 -3.791.000 -3.892.000 -3.518.000
Sum egenkapital 3.085.000 2.858.000 2.544.000 2.443.000 2.818.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 7.259.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.582.000 2.753.000 4.017.000 4.746.000 3.573.000
Betalbar skatt 0 0 0 145.000
Skyldig offentlige avgifter 1.625.000 1.557.000 1.547.000 1.588.000 1.093.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.659.000 6.076.000 11.428.000 8.611.000 3.377.000
Sum kortsiktig gjeld 10.866.000 10.386.000 16.992.000 14.945.000 15.446.000
Sum gjeld og egenkapital 13.951.000 13.244.000 19.537.000 17.389.000 18.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.562.000 1.417.000 1.137.000 1.398.000 1.838.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 22.1 21.6 1 1 15.4
Resultatgrad 4.3 2.5 2 0 -9.2
Rentedekningsgrad 399.8 1 3.1
Gjeldsgrad 3.5 3.6 6.7 6.1 5.5
Total kapitalrentabilitet 17.3 11.7 7.3 0.2 -26.6
Signatur
30.09.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2016
To aksjonærvalgte styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex