Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tremiljø Prosjekt As
Juridisk navn:  Tremiljø Prosjekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22071080
Ulvenv 92 A Ulvenv 92 A Fax: 22071085
0581 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976571282
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/4/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.17%
Resultat  
  
-56.96%
Egenkapital  
  
4.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 33.007.000 29.427.000 37.723.000 39.180.000 32.143.000
Resultat: 665.000 1.545.000 1.485.000 1.269.000 3.000
Egenkapital: 12.416.000 11.900.000 11.695.000 10.578.000 9.663.000
Regnskap for  Tremiljø Prosjekt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 33.007.000 29.427.000 37.723.000 39.180.000 32.143.000
Driftskostnader -32.352.000 -27.772.000 -36.269.000 -37.691.000 -32.046.000
Driftsresultat 655.000 1.655.000 1.454.000 1.488.000 97.000
Finansinntekter 253.000 103.000 203.000 211.000 57.000
Finanskostnader -243.000 -213.000 -172.000 -431.000 -150.000
Finans 10.000 -110.000 31.000 -220.000 -93.000
Resultat før skatt 665.000 1.545.000 1.485.000 1.269.000 3.000
Skattekostnad -149.000 -340.000 -368.000 -354.000 -26.000
Årsresultat 516.000 1.205.000 1.117.000 915.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 340.000 1.554.000 1.436.000 2.137.000 416.000
Sum omløpsmidler 16.755.000 14.042.000 14.241.000 13.949.000 14.569.000
Sum eiendeler 17.095.000 15.596.000 15.677.000 16.086.000 14.985.000
Sum opptjent egenkapital 12.316.000 11.800.000 11.595.000 10.478.000 9.563.000
Sum egenkapital 12.416.000 11.900.000 11.695.000 10.578.000 9.663.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.679.000 3.696.000 3.982.000 5.508.000 5.322.000
Sum gjeld og egenkapital 17.095.000 15.596.000 15.677.000 16.086.000 14.985.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.007.000 29.427.000 37.718.000 39.164.000 32.036.000
Andre inntekter 0 5.000 16.000 107.000
Driftsinntekter 33.007.000 29.427.000 37.723.000 39.180.000 32.143.000
Varekostnad -25.714.000 -20.612.000 -29.503.000 -29.463.000 -24.368.000
Lønninger -2.321.000 -2.902.000 -2.524.000 -2.900.000 -2.940.000
Avskrivning 0 -8.000 -32.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.317.000 -4.258.000 -4.234.000 -5.296.000 -4.706.000
Driftskostnader -32.352.000 -27.772.000 -36.269.000 -37.691.000 -32.046.000
Driftsresultat 655.000 1.655.000 1.454.000 1.488.000 97.000
Finansinntekter 253.000 103.000 203.000 211.000 57.000
Finanskostnader -243.000 -213.000 -172.000 -431.000 -150.000
Finans 10.000 -110.000 31.000 -220.000 -93.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 516.000 1.205.000 1.117.000 915.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 182.000 195.000 135.000 435.000 335.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 48.000 81.000
Sum varige driftsmidler 0 0 48.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 158.000 1.359.000 1.301.000 1.654.000 0
Sum anleggsmidler 340.000 1.554.000 1.436.000 2.137.000 416.000
Varebeholdning 8.468.000 7.372.000 7.202.000 8.803.000 9.014.000
Kundefordringer 3.855.000 2.559.000 3.975.000 1.706.000 1.468.000
Andre fordringer 494.000 142.000 82.000 570.000 718.000
Sum investeringer 1.301.000 0 0 0 0
Kasse, bank 2.636.000 3.969.000 2.983.000 2.870.000 3.368.000
Sum omløpsmidler 16.755.000 14.042.000 14.241.000 13.949.000 14.569.000
Sum eiendeler 17.095.000 15.596.000 15.677.000 16.086.000 14.985.000
Sum opptjent egenkapital 12.316.000 11.800.000 11.595.000 10.478.000 9.563.000
Sum egenkapital 12.416.000 11.900.000 11.695.000 10.578.000 9.663.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.476.000 1.776.000 2.042.000 2.660.000 2.260.000
Betalbar skatt 136.000 400.000 68.000 454.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 1.658.000 1.027.000 1.474.000 306.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 408.000 493.000 398.000 2.089.000 2.985.000
Sum kortsiktig gjeld 4.679.000 3.696.000 3.982.000 5.508.000 5.322.000
Sum gjeld og egenkapital 17.095.000 15.596.000 15.677.000 16.086.000 14.985.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.076.000 10.346.000 10.259.000 8.441.000 9.247.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.8 3.6 2.5 2
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.8 0.9 1
Soliditet 72.6 76.3 74.6 65.8 64.5
Resultatgrad 2.0 5.6 3.9 3.8 0.3
Rentedekningsgrad 2.7 7.8 8.5 3.5 0.6
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.3 11.3 10.6 10.6 1
Signatur
30.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2020
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex