Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Triark Systems AS
Juridisk navn:  Triark Systems AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91690001
Vebenstadkollen 43 Vebenstadkollen 43 Fax:
6531 Averøy 6531 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 987200588
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Meese AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.26%
Resultat  
  
6.36%
Egenkapital  
  
19.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.220.000 10.885.000 6.738.000 3.616.000 4.423.000
Resultat: 6.357.000 5.977.000 3.406.000 1.263.000 2.761.000
Egenkapital: 30.776.000 25.734.000 20.930.000 18.158.000 17.039.000
Regnskap for  Triark Systems AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.220.000 10.885.000 6.738.000 3.616.000 4.423.000
Driftskostnader -6.350.000 -5.133.000 -3.602.000 -2.607.000 -1.883.000
Driftsresultat 5.871.000 5.752.000 3.137.000 1.010.000 2.540.000
Finansinntekter 565.000 262.000 275.000 257.000 345.000
Finanskostnader -78.000 -36.000 -6.000 -4.000 -124.000
Finans 487.000 226.000 269.000 253.000 221.000
Resultat før skatt 6.357.000 5.977.000 3.406.000 1.263.000 2.761.000
Skattekostnad -1.315.000 -1.173.000 -634.000 -145.000 -675.000
Årsresultat 5.042.000 4.804.000 2.772.000 1.118.000 2.085.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.819.000 3.909.000 5.879.000 5.491.000 5.751.000
Sum omløpsmidler 32.847.000 25.241.000 17.222.000 14.256.000 13.072.000
Sum eiendeler 36.666.000 29.150.000 23.101.000 19.747.000 18.823.000
Sum opptjent egenkapital 30.675.000 25.633.000 20.829.000 18.057.000 16.938.000
Sum egenkapital 30.776.000 25.734.000 20.930.000 18.158.000 17.039.000
Sum langsiktig gjeld 1.800.000 0 42.000 95.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 4.090.000 3.416.000 2.130.000 1.494.000 1.654.000
Sum gjeld og egenkapital 36.666.000 29.150.000 23.102.000 19.747.000 18.823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.031.000 10.306.000 6.183.000 3.041.000 4.308.000
Andre inntekter 4.189.000 579.000 555.000 576.000 115.000
Driftsinntekter 12.220.000 10.885.000 6.738.000 3.616.000 4.423.000
Varekostnad -113.000 -506.000 -237.000 -473.000 -176.000
Lønninger -4.967.000 -3.210.000 -1.543.000 -1.248.000 -1.083.000
Avskrivning -240.000 -387.000 -428.000 -381.000 -180.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.030.000 -1.030.000 -1.394.000 -505.000 -444.000
Driftskostnader -6.350.000 -5.133.000 -3.602.000 -2.607.000 -1.883.000
Driftsresultat 5.871.000 5.752.000 3.137.000 1.010.000 2.540.000
Finansinntekter 565.000 262.000 275.000 257.000 345.000
Finanskostnader -78.000 -36.000 -6.000 -4.000 -124.000
Finans 487.000 226.000 269.000 253.000 221.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.042.000 4.804.000 2.772.000 1.118.000 2.085.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 97.000 36.000 0 0 0
Fast eiendom 3.020.000 3.211.000 3.401.000 3.592.000 3.783.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 157.000 117.000 1.908.000 1.129.000 1.223.000
Sum varige driftsmidler 3.177.000 3.328.000 5.309.000 4.721.000 5.006.000
Sum finansielle anleggsmidler 545.000 545.000 570.000 770.000 745.000
Sum anleggsmidler 3.819.000 3.909.000 5.879.000 5.491.000 5.751.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.521.000 1.688.000 1.133.000 1.027.000 850.000
Andre fordringer 83.000 590.000 564.000 576.000 1.000
Sum investeringer 25.901.000 12.591.000 6.998.000 3.097.000 1.494.000
Kasse, bank 5.342.000 10.372.000 8.528.000 9.557.000 10.727.000
Sum omløpsmidler 32.847.000 25.241.000 17.222.000 14.256.000 13.072.000
Sum eiendeler 36.666.000 29.150.000 23.101.000 19.747.000 18.823.000
Sum opptjent egenkapital 30.675.000 25.633.000 20.829.000 18.057.000 16.938.000
Sum egenkapital 30.776.000 25.734.000 20.930.000 18.158.000 17.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 42.000 95.000 130.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.800.000 0 42.000 95.000 130.000
Leverandørgjeld 242.000 82.000 34.000 30.000 71.000
Betalbar skatt 1.376.000 1.252.000 687.000 179.000 659.000
Skyldig offentlige avgifter 856.000 721.000 372.000 303.000 115.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.616.000 1.361.000 1.037.000 981.000 809.000
Sum kortsiktig gjeld 4.090.000 3.416.000 2.130.000 1.494.000 1.654.000
Sum gjeld og egenkapital 36.666.000 29.150.000 23.102.000 19.747.000 18.823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.757.000 21.825.000 15.092.000 12.762.000 11.418.000
Likviditetsgrad 1 8.0 7.4 8.1 9.5 7.9
Likviditetsgrad 2 8.0 7.4 8.1 9.5 7.9
Soliditet 83.9 88.3 90.6 9 90.5
Resultatgrad 48.0 52.8 46.6 27.9 57.4
Rentedekningsgrad 75.3 159.8 522.8 252.5 20.5
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 17.6 20.6 14.8 6.4 15.3
Signatur
12.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex