Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trio Betong As
Juridisk navn:  Trio Betong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Teglverksveien 59 Teglverksveien 59 Fax:
3057 Solbergelva 3057 Solbergelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 922689830
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 4/1/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Oddbjørn Roso
Utvikling:
Omsetning  
  
91.96%
Resultat  
  
160.5%
Egenkapital  
  
67.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 83.528.000 43.513.000 38.884.000
Resultat: 12.405.000 4.762.000 5.373.000
Egenkapital: 14.079.000 8.403.000 4.689.000
Regnskap for  Trio Betong As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 83.528.000 43.513.000 38.884.000
Driftskostnader -71.126.000 -38.764.000 -33.408.000
Driftsresultat 12.403.000 4.748.000 5.477.000
Finansinntekter 79.000 59.000 4.000
Finanskostnader -76.000 -45.000 -108.000
Finans 3.000 14.000 -104.000
Resultat før skatt 12.405.000 4.762.000 5.373.000
Skattekostnad -2.729.000 -1.048.000 -1.185.000
Årsresultat 9.676.000 3.715.000 4.189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.600.000 1.013.000 1.349.000
Sum omløpsmidler 25.106.000 18.783.000 17.708.000
Sum eiendeler 26.706.000 19.796.000 19.057.000
Sum opptjent egenkapital 13.579.000 7.903.000 4.189.000
Sum egenkapital 14.079.000 8.403.000 4.689.000
Sum langsiktig gjeld 3.659.000 1.113.000 2.050.000
Sum kortsiktig gjeld 8.967.000 10.280.000 12.318.000
Sum gjeld og egenkapital 26.705.000 19.796.000 19.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 83.528.000 43.472.000 38.876.000
Andre inntekter 42.000 8.000
Driftsinntekter 83.528.000 43.513.000 38.884.000
Varekostnad -42.666.000 -19.026.000 -18.413.000
Lønninger -21.027.000 -15.343.000 -10.174.000
Avskrivning -500.000 -351.000 -220.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.933.000 -4.044.000 -4.601.000
Driftskostnader -71.126.000 -38.764.000 -33.408.000
Driftsresultat 12.403.000 4.748.000 5.477.000
Finansinntekter 79.000 59.000 4.000
Finanskostnader -76.000 -45.000 -108.000
Finans 3.000 14.000 -104.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 9.676.000 3.715.000 4.189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.600.000 1.012.000 1.349.000
Sum varige driftsmidler 1.600.000 1.012.000 1.349.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0
Sum anleggsmidler 1.600.000 1.013.000 1.349.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 9.151.000 11.472.000 13.918.000
Andre fordringer 119.000 130.000 68.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 15.836.000 7.181.000 3.722.000
Sum omløpsmidler 25.106.000 18.783.000 17.708.000
Sum eiendeler 26.706.000 19.796.000 19.057.000
Sum opptjent egenkapital 13.579.000 7.903.000 4.189.000
Sum egenkapital 14.079.000 8.403.000 4.689.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.812.000 531.000 1.185.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.500.000
Sum langsiktig gjeld 3.659.000 1.113.000 2.050.000
Leverandørgjeld 3.625.000 4.083.000 5.443.000
Betalbar skatt 448.000 1.702.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.658.000 2.620.000 3.012.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.236.000 1.875.000 1.363.000
Sum kortsiktig gjeld 8.967.000 10.280.000 12.318.000
Sum gjeld og egenkapital 26.705.000 19.796.000 19.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.139.000 8.503.000 5.390.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 2.8 1.8 1.4
Soliditet 52.7 42.4 24.6
Resultatgrad 14.8 10.9 14.1
Rentedekningsgrad 163.2 105.5 50.7
Gjeldsgrad 0.9 1.4 3.1
Total kapitalrentabilitet 46.7 24.3 28.8
Signatur
01.05.2019
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex