Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Troll Arkitekter As
Juridisk navn:  Troll Arkitekter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90064101
Losråket 75 Losråket 75 Fax:
7345 Driva 7345 Driva
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 994973975
Aksjekapital: 34.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/1/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.87%
Resultat  
  
-54.21%
Egenkapital  
  
17.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.112.000 5.773.000 4.832.000 3.038.000 2.632.000
Resultat: 234.000 511.000 551.000 320.000 132.000
Egenkapital: 1.226.000 1.044.000 646.000 724.000 482.000
Regnskap for  Troll Arkitekter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.112.000 5.773.000 4.832.000 3.038.000 2.632.000
Driftskostnader -5.887.000 -5.272.000 -4.287.000 -2.720.000 -2.500.000
Driftsresultat 224.000 501.000 545.000 319.000 132.000
Finansinntekter 10.000 10.000 6.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -3.000 -4.000
Finans 10.000 10.000 5.000 0 1.000
Resultat før skatt 234.000 511.000 551.000 320.000 132.000
Skattekostnad -52.000 -113.000 -128.000 -78.000 -34.000
Årsresultat 182.000 398.000 423.000 242.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 213.000 113.000 70.000 26.000 10.000
Sum omløpsmidler 2.546.000 2.559.000 2.500.000 1.564.000 1.029.000
Sum eiendeler 2.759.000 2.672.000 2.570.000 1.590.000 1.039.000
Sum opptjent egenkapital 1.192.000 1.010.000 612.000 690.000 448.000
Sum egenkapital 1.226.000 1.044.000 646.000 724.000 482.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.533.000 1.629.000 1.922.000 867.000 557.000
Sum gjeld og egenkapital 2.759.000 2.673.000 2.569.000 1.591.000 1.039.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.111.000 5.773.000 4.823.000 2.846.000 2.481.000
Andre inntekter 0 0 8.000 192.000 151.000
Driftsinntekter 6.112.000 5.773.000 4.832.000 3.038.000 2.632.000
Varekostnad -28.000 -87.000 -432.000 -240.000 -249.000
Lønninger -4.961.000 -4.339.000 -3.300.000 -2.001.000 -1.714.000
Avskrivning -59.000 -43.000 -15.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -839.000 -803.000 -540.000 -475.000 -537.000
Driftskostnader -5.887.000 -5.272.000 -4.287.000 -2.720.000 -2.500.000
Driftsresultat 224.000 501.000 545.000 319.000 132.000
Finansinntekter 10.000 10.000 6.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -3.000 -4.000
Finans 10.000 10.000 5.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 0 0
Årsresultat 182.000 398.000 423.000 242.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 1.000 0 8.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 210.000 113.000 70.000 19.000 0
Sum varige driftsmidler 210.000 113.000 70.000 19.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 213.000 113.000 70.000 26.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 748.000 794.000 572.000 550.000 364.000
Andre fordringer 292.000 158.000 130.000 206.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.506.000 1.607.000 1.799.000 807.000 614.000
Sum omløpsmidler 2.546.000 2.559.000 2.500.000 1.564.000 1.029.000
Sum eiendeler 2.759.000 2.672.000 2.570.000 1.590.000 1.039.000
Sum opptjent egenkapital 1.192.000 1.010.000 612.000 690.000 448.000
Sum egenkapital 1.226.000 1.044.000 646.000 724.000 482.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 0
Leverandørgjeld 318.000 200.000 100.000 325.000 96.000
Betalbar skatt 54.000 115.000 119.000 76.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 486.000 445.000 290.000 258.000 197.000
Utbytte 0 0 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 675.000 869.000 913.000 208.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 1.533.000 1.629.000 1.922.000 867.000 557.000
Sum gjeld og egenkapital 2.759.000 2.673.000 2.569.000 1.591.000 1.039.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.013.000 930.000 578.000 697.000 472.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.3 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.3 1.8 1.8
Soliditet 44.4 39.1 25.1 45.5 46.4
Resultatgrad 3.7 8.7 11.3 10.5 5
Rentedekningsgrad 5 106.3 3
Gjeldsgrad 1.3 1.6 3 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 8.5 19.1 21.4 20.2 13.2
Signatur
01.07.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex