Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trollbua Promila Sunder
Juridisk navn:  Trollbua Promila Sunder
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22220501
Grefsenkollveien 6F Grefsenkollveien 6F Fax:
0490 Oslo 490 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982357748
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/18/2000
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Økonomi Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.55%
Resultat  
  
-1.98%
Egenkapital  
  
20.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008
Omsetning: 1.458.000 1.408.000
Resultat: 396.000 404.000
Egenkapital: 77.000 64.000
Regnskap for  Trollbua Promila Sunder
Resultat 2009 2008
Driftsinntekter 1.458.000 1.408.000
Driftskostnader -1.061.000 -1.006.000
Driftsresultat 396.000 403.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 396.000 404.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 396.000 404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 93.000 84.000
Sum eiendeler 93.000 84.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 64.000
Sum egenkapital 77.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000 85.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.458.000 1.408.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.458.000 1.408.000
Varekostnad -818.000 -775.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -243.000 -231.000
Driftskostnader -1.061.000 -1.006.000
Driftsresultat 396.000 403.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 396.000 404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 65.000 59.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 18.000 17.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 10.000 8.000
Sum omløpsmidler 93.000 84.000
Sum eiendeler 93.000 84.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 64.000
Sum egenkapital 77.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld -1.000 8.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 13.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000 85.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.000 63.000
Likviditetsgrad 1 5.8 4.0
Likviditetsgrad 2 1.8 1.2
Soliditet 82.8 75.3
Resultatgrad 27.2 28.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 425.8 474.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex