Trollstigen Camping & Gjestegård As
Juridisk navn:  Trollstigen Camping & Gjestegård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71221112
Isterdalen Isterdalen Fax: 71222248
6300 Åndalsnes 6300 Åndalsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 958117566
Aksjekapital: 2.300.000 NOK
Etableringsdato: 7/15/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
2.13%
Egenkapital  
  
-2.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.860.000 1.860.000 2.147.000 1.980.000 1.920.000
Resultat: 288.000 282.000 634.000 708.000 736.000
Egenkapital: 5.864.000 6.028.000 6.160.000 5.666.000 5.107.000
Regnskap for  Trollstigen Camping & Gjestegård As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.860.000 1.860.000 2.147.000 1.980.000 1.920.000
Driftskostnader -1.014.000 -970.000 -941.000 -910.000 -942.000
Driftsresultat 846.000 890.000 1.207.000 1.070.000 977.000
Finansinntekter 25.000 52.000 19.000 3.000 0
Finanskostnader -583.000 -660.000 -591.000 -366.000 -242.000
Finans -558.000 -608.000 -572.000 -363.000 -242.000
Resultat før skatt 288.000 282.000 634.000 708.000 736.000
Skattekostnad -63.000 -62.000 -140.000 -149.000 -165.000
Årsresultat 225.000 220.000 495.000 558.000 571.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.261.000 15.031.000 15.807.000 14.806.000 9.738.000
Sum omløpsmidler 5.836.000 4.873.000 3.640.000 4.104.000 3.192.000
Sum eiendeler 20.097.000 19.904.000 19.447.000 18.910.000 12.930.000
Sum opptjent egenkapital 2.702.000 2.866.000 2.998.000 2.504.000 1.945.000
Sum egenkapital 5.864.000 6.028.000 6.160.000 5.666.000 5.107.000
Sum langsiktig gjeld 13.705.000 13.841.000 13.065.000 12.404.000 7.756.000
Sum kortsiktig gjeld 527.000 35.000 221.000 840.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 20.096.000 19.904.000 19.446.000 18.910.000 12.930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.860.000 1.860.000 2.147.000 1.980.000 0
Andre inntekter 0 0 1.920.000
Driftsinntekter 1.860.000 1.860.000 2.147.000 1.980.000 1.920.000
Varekostnad 0 0 -6.000
Lønninger 0 0 -66.000
Avskrivning -775.000 -775.000 -712.000 -572.000 -545.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -239.000 -195.000 -229.000 -338.000 -325.000
Driftskostnader -1.014.000 -970.000 -941.000 -910.000 -942.000
Driftsresultat 846.000 890.000 1.207.000 1.070.000 977.000
Finansinntekter 25.000 52.000 19.000 3.000 0
Finanskostnader -583.000 -660.000 -591.000 -366.000 -242.000
Finans -558.000 -608.000 -572.000 -363.000 -242.000
Konsernbidrag -389.000 -352.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 225.000 220.000 495.000 558.000 571.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 13.809.000 14.481.000 15.153.000 14.395.000 9.272.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 447.000 550.000 653.000 411.000 466.000
Sum varige driftsmidler 14.256.000 15.031.000 15.807.000 14.806.000 9.738.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.261.000 15.031.000 15.807.000 14.806.000 9.738.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.650.000 2.325.000 1.945.000 1.341.000 741.000
Andre fordringer 6.000 4.000 188.000 262.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 844.000 1.221.000 733.000 775.000 724.000
Sum omløpsmidler 5.836.000 4.873.000 3.640.000 4.104.000 3.192.000
Sum eiendeler 20.097.000 19.904.000 19.447.000 18.910.000 12.930.000
Sum opptjent egenkapital 2.702.000 2.866.000 2.998.000 2.504.000 1.945.000
Sum egenkapital 5.864.000 6.028.000 6.160.000 5.666.000 5.107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 192.000 238.000 275.000 294.000 294.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.705.000 13.841.000 13.065.000 12.404.000 7.756.000
Leverandørgjeld 8.000 28.000 691.000 2.000
Betalbar skatt 158.000 149.000 127.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -63.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 527.000 27.000 34.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 527.000 35.000 221.000 840.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 20.096.000 19.904.000 19.446.000 18.910.000 12.930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.309.000 4.838.000 3.419.000 3.264.000 3.125.000
Likviditetsgrad 1 11.1 139.2 16.5 4.9 47.6
Likviditetsgrad 2 11.1 139.2 16.5 4.9 47.6
Soliditet 29.2 30.3 31.7 3 39.5
Resultatgrad 45.5 47.8 56.2 5 50.9
Rentedekningsgrad 1.5 1.3 2 2.9 4
Gjeldsgrad 2.4 2.3 2.2 2.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 4.3 4.7 6.3 5.7 7.6
Signatur
25.05.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
MEYER EDMUND
SIGNATUR HVER FOR SEG
HØIDAL REIDAR JAN
Prokurister
25.05.2022
Prokura
Meyer Edmund
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex