Trollsund As
Juridisk navn:  Trollsund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ingøy Ingøy Fax:
9672 Ingøy 9672 Ingøy
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Måsøy
Org.nr: 914636485
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/17/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
136.42%
Resultat  
  
343.83%
Egenkapital  
  
65.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.194.000 1.351.000 1.522.000 1.318.000 2.161.000
Resultat: 1.691.000 381.000 223.000 -43.000 1.280.000
Egenkapital: 3.371.000 2.040.000 1.731.000 1.549.000 1.608.000
Regnskap for  Trollsund As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.194.000 1.351.000 1.522.000 1.318.000 2.161.000
Driftskostnader -1.404.000 -879.000 -1.181.000 -1.316.000 -850.000
Driftsresultat 1.789.000 471.000 341.000 1.000 1.311.000
Finansinntekter 7.000 8.000 1.000 5.000 5.000
Finanskostnader -105.000 -98.000 -119.000 -49.000 -36.000
Finans -98.000 -90.000 -118.000 -44.000 -31.000
Resultat før skatt 1.691.000 381.000 223.000 -43.000 1.280.000
Skattekostnad -360.000 -72.000 -40.000 -16.000 -322.000
Årsresultat 1.331.000 308.000 183.000 -60.000 959.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.951.000 3.955.000 3.965.000 3.972.000 834.000
Sum omløpsmidler 2.421.000 1.090.000 1.219.000 1.428.000 2.255.000
Sum eiendeler 6.372.000 5.045.000 5.184.000 5.400.000 3.089.000
Sum opptjent egenkapital 3.306.000 1.976.000 1.667.000 1.485.000 1.544.000
Sum egenkapital 3.371.000 2.040.000 1.731.000 1.549.000 1.608.000
Sum langsiktig gjeld 2.100.000 2.539.000 3.025.000 3.511.000 696.000
Sum kortsiktig gjeld 902.000 466.000 428.000 340.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 6.372.000 5.045.000 5.184.000 5.400.000 3.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.178.000 1.351.000 1.514.000 1.310.000 2.153.000
Andre inntekter 16.000 8.000 8.000 8.000
Driftsinntekter 3.194.000 1.351.000 1.522.000 1.318.000 2.161.000
Varekostnad -2.000 -12.000 -14.000 -12.000 -18.000
Lønninger -1.140.000 -549.000 -689.000 -777.000 -388.000
Avskrivning -43.000 -42.000 -66.000 -227.000 -234.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -276.000 -412.000 -300.000 -210.000
Driftskostnader -1.404.000 -879.000 -1.181.000 -1.316.000 -850.000
Driftsresultat 1.789.000 471.000 341.000 1.000 1.311.000
Finansinntekter 7.000 8.000 1.000 5.000 5.000
Finanskostnader -105.000 -98.000 -119.000 -49.000 -36.000
Finans -98.000 -90.000 -118.000 -44.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.331.000 308.000 183.000 -60.000 959.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 550.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 101.000 105.000 115.000 95.000 72.000
Sum varige driftsmidler 101.000 105.000 115.000 122.000 284.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.951.000 3.955.000 3.965.000 3.972.000 834.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 625.000 625.000 690.000 625.000 625.000
Andre fordringer 49.000 51.000 50.000 37.000 38.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.747.000 414.000 479.000 766.000 1.592.000
Sum omløpsmidler 2.421.000 1.090.000 1.219.000 1.428.000 2.255.000
Sum eiendeler 6.372.000 5.045.000 5.184.000 5.400.000 3.089.000
Sum opptjent egenkapital 3.306.000 1.976.000 1.667.000 1.485.000 1.544.000
Sum egenkapital 3.371.000 2.040.000 1.731.000 1.549.000 1.608.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 144.000 144.000 144.000 144.000
Sum langsiktig gjeld 2.100.000 2.539.000 3.025.000 3.511.000 696.000
Leverandørgjeld 24.000 41.000 84.000 27.000 24.000
Betalbar skatt 360.000 72.000 40.000 16.000 322.000
Skyldig offentlige avgifter 360.000 199.000 151.000 135.000 289.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000 9.000 9.000 19.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 902.000 466.000 428.000 340.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 6.372.000 5.045.000 5.184.000 5.400.000 3.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.519.000 624.000 791.000 1.088.000 1.471.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.3 2.8 4.2 2.9
Likviditetsgrad 2 2.7 2.3 2.8 4.2 2.9
Soliditet 52.9 40.4 33.4 28.7 52.1
Resultatgrad 56.0 34.9 22.4 0.1 60.7
Rentedekningsgrad 17.0 4.8 2.9 0 36.4
Gjeldsgrad 0.9 1.5 2.0 2.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 28.2 9.5 6.6 0.1 42.6
Signatur
22.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex