Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trolltind Legekontor As
Juridisk navn:  Trolltind Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Radøyvegen 1621B Radøyvegen 1621B Fax:
5936 Manger 5936 Manger
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 917710996
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/1/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Odda Revisjon As
Regnskapsfører: Complér Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.85%
Resultat  
  
-3.62%
Egenkapital  
  
350.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.444.000 5.422.000 3.999.000 4.152.000
Resultat: 1.465.000 1.520.000 1.073.000 859.000
Egenkapital: 947.000 210.000 1.140.000 309.000
Regnskap for  Trolltind Legekontor As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.444.000 5.422.000 3.999.000 4.152.000
Driftskostnader -4.923.000 -3.827.000 -2.904.000 -3.293.000
Driftsresultat 1.521.000 1.596.000 1.095.000 859.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -56.000 -76.000 -22.000 0
Finans -55.000 -76.000 -22.000 0
Resultat før skatt 1.465.000 1.520.000 1.073.000 859.000
Skattekostnad -329.000 -344.000 -243.000 -205.000
Årsresultat 1.137.000 1.176.000 831.000 654.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.583.000 2.278.000 2.549.000 845.000
Sum omløpsmidler 2.358.000 2.029.000 1.359.000 1.354.000
Sum eiendeler 3.941.000 4.307.000 3.908.000 2.199.000
Sum opptjent egenkapital 747.000 10.000 940.000 109.000
Sum egenkapital 947.000 210.000 1.140.000 309.000
Sum langsiktig gjeld 1.296.000 1.949.000 2.221.000 812.000
Sum kortsiktig gjeld 1.700.000 2.148.000 546.000 1.078.000
Sum gjeld og egenkapital 3.943.000 4.307.000 3.907.000 2.199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.309.000 5.246.000 3.999.000 4.152.000
Andre inntekter 135.000 176.000 0 0
Driftsinntekter 6.444.000 5.422.000 3.999.000 4.152.000
Varekostnad 0 -1.000 0
Lønninger -2.729.000 -1.708.000 -1.139.000 -1.240.000
Avskrivning -194.000 -267.000 -165.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000.000 -1.852.000 -1.599.000 -2.012.000
Driftskostnader -4.923.000 -3.827.000 -2.904.000 -3.293.000
Driftsresultat 1.521.000 1.596.000 1.095.000 859.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -56.000 -76.000 -22.000 0
Finans -55.000 -76.000 -22.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 -970.000 0 -545.000
Årsresultat 1.137.000 1.176.000 831.000 654.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 18.000 0
Driftsløsøre 1.328.000 2.008.000 2.231.000 845.000
Sum varige driftsmidler 1.328.000 2.008.000 2.249.000 845.000
Sum finansielle anleggsmidler 255.000 270.000 300.000 0
Sum anleggsmidler 1.583.000 2.278.000 2.549.000 845.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 489.000 389.000 126.000 102.000
Andre fordringer 258.000 35.000 36.000 589.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.603.000 561.000 277.000 664.000
Sum omløpsmidler 2.358.000 2.029.000 1.359.000 1.354.000
Sum eiendeler 3.941.000 4.307.000 3.908.000 2.199.000
Sum opptjent egenkapital 747.000 10.000 940.000 109.000
Sum egenkapital 947.000 210.000 1.140.000 309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 90.000 119.000 96.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 399.000 1.457.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.296.000 1.949.000 2.221.000 812.000
Leverandørgjeld 47.000 241.000 168.000 147.000
Betalbar skatt 359.000 0 179.000 172.000
Skyldig offentlige avgifter 495.000 128.000 67.000 85.000
Utbytte -400.000 -970.000 0 -545.000
Annen kortsiktig gjeld 2.000 132.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 1.700.000 2.148.000 546.000 1.078.000
Sum gjeld og egenkapital 3.943.000 4.307.000 3.907.000 2.199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 658.000 -119.000 813.000 276.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.9 2.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 2.5 1.3
Soliditet 24.0 4.9 29.2 14.1
Resultatgrad 23.6 29.4 27.4 20.7
Rentedekningsgrad 27.2 2 49.8
Gjeldsgrad 3.2 19.5 2.4 6.1
Total kapitalrentabilitet 38.6 37.1 2 39.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex