Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tromsø Arbeiderforening
Juridisk navn:  Tromsø Arbeiderforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77683016
Postboks 436 Kirkegårdsvegen 9 Fax: 77672630
9255 Tromsø 9009 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 957822215
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/27/1853
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.59%
Resultat  
  
-333.33%
Egenkapital  
  
-3.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 487.000 527.000 525.000 484.000 529.000
Resultat: -247.000 -57.000 -198.000 -14.000 46.000
Egenkapital: 7.990.000 8.241.000 8.302.000 8.504.000 8.522.000
Regnskap for  Tromsø Arbeiderforening
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 487.000 527.000 525.000 484.000 529.000
Driftskostnader -883.000 -793.000 -911.000 -1.067.000 -618.000
Driftsresultat -397.000 -266.000 -385.000 -584.000 -89.000
Finansinntekter 150.000 209.000 186.000 571.000 136.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 150.000 209.000 186.000 570.000 136.000
Resultat før skatt -247.000 -57.000 -198.000 -14.000 46.000
Skattekostnad -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Årsresultat -251.000 -61.000 -202.000 -18.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.556.000 2.543.000 2.712.000 2.819.000 792.000
Sum omløpsmidler 5.499.000 5.761.000 5.626.000 5.755.000 7.881.000
Sum eiendeler 8.055.000 8.304.000 8.338.000 8.574.000 8.673.000
Sum opptjent egenkapital 7.990.000 8.241.000 8.302.000 4.798.000 4.816.000
Sum egenkapital 7.990.000 8.241.000 8.302.000 8.504.000 8.522.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 65.000 63.000 36.000 70.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 8.055.000 8.304.000 8.338.000 4.868.000 4.967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 487.000 527.000 525.000 484.000 529.000
Driftsinntekter 487.000 527.000 525.000 484.000 529.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -84.000 -71.000 -71.000 -81.000 -47.000
Avskrivning -170.000 -169.000 -168.000 -119.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -629.000 -553.000 -672.000 -867.000 -511.000
Driftskostnader -883.000 -793.000 -911.000 -1.067.000 -618.000
Driftsresultat -397.000 -266.000 -385.000 -584.000 -89.000
Finansinntekter 150.000 209.000 186.000 571.000 136.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 150.000 209.000 186.000 570.000 136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -251.000 -61.000 -202.000 -18.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.519.000 2.480.000 2.618.000 2.756.000 756.000
Maskiner anlegg 26.000 41.000 57.000 10.000 13.000
Driftsløsøre 11.000 23.000 38.000 53.000 23.000
Sum varige driftsmidler 2.556.000 2.543.000 2.712.000 2.819.000 792.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.556.000 2.543.000 2.712.000 2.819.000 792.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 43.000
Andre fordringer 60.000 55.000 31.000 98.000 108.000
Sum investeringer 3.936.000 3.936.000 3.936.000 3.936.000 4.153.000
Kasse, bank 1.503.000 1.770.000 1.659.000 1.721.000 3.551.000
Sum omløpsmidler 5.499.000 5.761.000 5.626.000 5.755.000 7.881.000
Sum eiendeler 8.055.000 8.304.000 8.338.000 8.574.000 8.673.000
Sum opptjent egenkapital 7.990.000 8.241.000 8.302.000 4.798.000 4.816.000
Sum egenkapital 7.990.000 8.241.000 8.302.000 8.504.000 8.522.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 26.000 7.000 37.000 106.000
Betalbar skatt 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 5.000 5.000 8.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 29.000 21.000 22.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 63.000 36.000 70.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 8.055.000 8.304.000 8.338.000 4.868.000 4.967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.434.000 5.698.000 5.590.000 5.685.000 7.730.000
Likviditetsgrad 1 84.6 91.4 156.3 82.2 52.2
Likviditetsgrad 2 84.6 91.4 156.3 82.2 52.2
Soliditet 99.2 99.2 99.6 99.2 98.3
Resultatgrad -81.5 -50.5 -73.3 -120.7 -16.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -3.1 -0.7 -2.4 -0.2 0.5
Signatur
05.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex