Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Troms Barne- Og Ungdomsråd (Trobur)
Juridisk navn:  Troms Barne- Og Ungdomsråd (Trobur)
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99001545
Postboks 590 Parkgata 27/29 Fax: 77681559
9254 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 979994354
Aksjekapital: 49 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/25/1998
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.85%
Resultat  
  
-29.41%
Egenkapital  
  
36.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.982.000 1.946.000 1.921.000 1.984.000
Resultat: 120.000 170.000 113.000 52.000
Egenkapital: 453.000 333.000 163.000 49.000
Regnskap for  Troms Barne- Og Ungdomsråd (Trobur)
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.982.000 1.946.000 1.921.000 1.984.000
Driftskostnader -1.863.000 -1.775.000 -1.805.000 -1.931.000
Driftsresultat 120.000 170.000 116.000 52.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -3.000 0
Resultat før skatt 120.000 170.000 113.000 52.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 120.000 170.000 113.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 510.000 408.000 213.000 104.000
Sum eiendeler 510.000 408.000 213.000 104.000
Sum opptjent egenkapital 453.000 333.000 163.000 0
Sum egenkapital 453.000 333.000 163.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000 75.000 50.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 511.000 408.000 213.000 104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.982.000 1.941.000 1.921.000 1.984.000
Andre inntekter 5.000 0 0
Driftsinntekter 1.982.000 1.946.000 1.921.000 1.984.000
Varekostnad -1.322.000 -1.272.000 -1.276.000 -1.281.000
Lønninger -412.000 -388.000 -386.000 -407.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -115.000 -143.000 -243.000
Driftskostnader -1.863.000 -1.775.000 -1.805.000 -1.931.000
Driftsresultat 120.000 170.000 116.000 52.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -3.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 120.000 170.000 113.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 8.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 510.000 408.000 213.000 96.000
Sum omløpsmidler 510.000 408.000 213.000 104.000
Sum eiendeler 510.000 408.000 213.000 104.000
Sum opptjent egenkapital 453.000 333.000 163.000 0
Sum egenkapital 453.000 333.000 163.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 28.000 4.000 10.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 16.000 11.000 7.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 32.000 35.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 75.000 50.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 511.000 408.000 213.000 104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 452.000 333.000 163.000 49.000
Likviditetsgrad 1 8.8 5.4 4.3 1.9
Likviditetsgrad 2 8.8 5.4 4.3 1.9
Soliditet 88.6 81.6 76.5 47.1
Resultatgrad 6.1 8.7 6 2.6
Rentedekningsgrad 38.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 23.5 41.7 54.5 5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex