Troms Elementbygg As
Juridisk navn:  Troms Elementbygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97515888
Evjenvegen 97 Evjenvegen 97 Fax:
9024 Tomasjord 9024 Tomasjord
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 897033992
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/27/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Mål Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.81%
Resultat  
  
37.18%
Egenkapital  
  
47.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 9.868.000 8.905.000 6.505.000 5.160.000 7.222.000
Resultat: 2.066.000 1.506.000 924.000 -188.000 430.000
Egenkapital: 4.912.000 3.324.000 2.152.000 1.437.000 1.435.000
Regnskap for  Troms Elementbygg As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 9.868.000 8.905.000 6.505.000 5.160.000 7.222.000
Driftskostnader -7.811.000 -7.392.000 -5.576.000 -5.354.000 -6.785.000
Driftsresultat 2.057.000 1.513.000 929.000 -194.000 438.000
Finansinntekter 10.000 4.000 7.000 17.000 2.000
Finanskostnader -11.000 -12.000 -11.000 -10.000
Finans 10.000 -7.000 -5.000 6.000 -8.000
Resultat før skatt 2.066.000 1.506.000 924.000 -188.000 430.000
Skattekostnad -478.000 -334.000 -209.000 39.000 -101.000
Årsresultat 1.588.000 1.173.000 715.000 -149.000 329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.000 176.000 317.000 280.000 282.000
Sum omløpsmidler 9.017.000 7.234.000 6.250.000 4.730.000 4.381.000
Sum eiendeler 9.165.000 7.410.000 6.567.000 5.010.000 4.663.000
Sum opptjent egenkapital 4.812.000 3.224.000 1.465.000 750.000 748.000
Sum egenkapital 4.912.000 3.324.000 2.152.000 1.437.000 1.435.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.252.000 4.085.000 4.416.000 3.573.000 3.227.000
Sum gjeld og egenkapital 9.164.000 7.409.000 6.568.000 5.010.000 4.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.868.000 8.905.000 6.380.000 5.160.000 7.222.000
Andre inntekter 125.000 0 0
Driftsinntekter 9.868.000 8.905.000 6.505.000 5.160.000 7.222.000
Varekostnad -3.894.000 -2.603.000 -2.439.000 -1.284.000 -2.212.000
Lønninger -3.340.000 -3.435.000 -2.139.000 -3.357.000 -3.702.000
Avskrivning -86.000 -82.000 -57.000 -48.000 -42.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -491.000 -1.272.000 -941.000 -665.000 -829.000
Driftskostnader -7.811.000 -7.392.000 -5.576.000 -5.354.000 -6.785.000
Driftsresultat 2.057.000 1.513.000 929.000 -194.000 438.000
Finansinntekter 10.000 4.000 7.000 17.000 2.000
Finanskostnader -11.000 -12.000 -11.000 -10.000
Finans 10.000 -7.000 -5.000 6.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.588.000 1.173.000 715.000 -149.000 329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 85.000 11.000 110.000 24.000 28.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 63.000 148.000 119.000 176.000 189.000
Sum varige driftsmidler 63.000 148.000 119.000 176.000 189.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 16.000 88.000 80.000 65.000
Sum anleggsmidler 148.000 176.000 317.000 280.000 282.000
Varebeholdning 714.000 390.000 319.000 300.000 402.000
Kundefordringer 2.674.000 2.883.000 2.506.000 1.962.000 1.683.000
Andre fordringer 4.141.000 3.258.000 2.259.000 1.987.000 1.782.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.487.000 702.000 1.167.000 287.000 513.000
Sum omløpsmidler 9.017.000 7.234.000 6.250.000 4.730.000 4.381.000
Sum eiendeler 9.165.000 7.410.000 6.567.000 5.010.000 4.663.000
Sum opptjent egenkapital 4.812.000 3.224.000 1.465.000 750.000 748.000
Sum egenkapital 4.912.000 3.324.000 2.152.000 1.437.000 1.435.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 190.000 268.000 679.000 235.000 215.000
Betalbar skatt 552.000 235.000 294.000 0 96.000
Skyldig offentlige avgifter 574.000 438.000 458.000 506.000 567.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.936.000 3.144.000 2.985.000 2.832.000 2.350.000
Sum kortsiktig gjeld 4.252.000 4.085.000 4.416.000 3.573.000 3.227.000
Sum gjeld og egenkapital 9.164.000 7.409.000 6.568.000 5.010.000 4.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.765.000 3.149.000 1.834.000 1.157.000 1.154.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.8 1.4 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 2.0 1.7 1.3 1.2 1.2
Soliditet 53.6 44.9 32.8 28.7 30.8
Resultatgrad 20.8 17.0 14.3 -3.8 6.1
Rentedekningsgrad 137.5 77.4 -17.6 43.8
Gjeldsgrad 0.9 1.2 2.1 2.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 22.6 20.5 14.3 -3.5 9.4
Signatur
10.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex