Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trond M. Sognnes AS
Juridisk navn:  Trond M. Sognnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57788848
Sognesjøvegen 1064 Fax:
6953 Leirvik I Sogn 6953 Leirvik I Sogn
Fylke: Kommune:
Vestland Hyllestad
Org.nr: 990016399
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/28/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.07%
Resultat  
  
319.58%
Egenkapital  
  
4.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.800.000 5.417.000 5.733.000 7.190.000 7.899.000
Resultat: 1.200.000 286.000 741.000 1.512.000 3.195.000
Egenkapital: 6.546.000 6.246.000 6.283.000 6.289.000 6.048.000
Regnskap for  Trond M. Sognnes AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.800.000 5.417.000 5.733.000 7.190.000 7.899.000
Driftskostnader -4.449.000 -5.338.000 -5.047.000 -5.793.000 -4.967.000
Driftsresultat 1.351.000 80.000 687.000 1.397.000 2.932.000
Finansinntekter -149.000 213.000 112.000 312.000 264.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -59.000 -196.000 -1.000
Finans -150.000 207.000 53.000 116.000 263.000
Resultat før skatt 1.200.000 286.000 741.000 1.512.000 3.195.000
Skattekostnad -301.000 -23.000 -147.000 -271.000 -748.000
Årsresultat 899.000 263.000 594.000 1.241.000 2.447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.175.000 4.044.000 3.986.000 4.037.000 3.232.000
Sum omløpsmidler 3.944.000 4.143.000 5.355.000 7.370.000 6.054.000
Sum eiendeler 9.119.000 8.187.000 9.341.000 11.407.000 9.286.000
Sum opptjent egenkapital 6.446.000 6.146.000 6.183.000 6.189.000 5.948.000
Sum egenkapital 6.546.000 6.246.000 6.283.000 6.289.000 6.048.000
Sum langsiktig gjeld 534.000 261.000 256.000 260.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 2.039.000 1.680.000 2.802.000 4.857.000 3.118.000
Sum gjeld og egenkapital 9.119.000 8.187.000 9.341.000 11.406.000 9.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.273.000 5.339.000 5.733.000 6.890.000 7.829.000
Andre inntekter 1.527.000 78.000 0 300.000 70.000
Driftsinntekter 5.800.000 5.417.000 5.733.000 7.190.000 7.899.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.756.000 -1.953.000 -1.703.000 -1.376.000 -1.257.000
Avskrivning -705.000 -668.000 -671.000 -435.000 -624.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.647.000 -1.946.000 -1.855.000 -1.308.000 -2.639.000
Driftskostnader -4.449.000 -5.338.000 -5.047.000 -5.793.000 -4.967.000
Driftsresultat 1.351.000 80.000 687.000 1.397.000 2.932.000
Finansinntekter -149.000 213.000 112.000 312.000 264.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -59.000 -196.000 -1.000
Finans -150.000 207.000 53.000 116.000 263.000
Konsernbidrag 37.000 6.000 0 0
Utbytte -600.000 -300.000 -600.000 -1.000.000 -200.000
Årsresultat 899.000 263.000 594.000 1.241.000 2.447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.739.000 3.166.000 3.610.000 3.580.000 2.658.000
Driftsløsøre 667.000 821.000 319.000 437.000 555.000
Sum varige driftsmidler 4.406.000 3.987.000 3.929.000 4.017.000 3.213.000
Sum finansielle anleggsmidler 770.000 57.000 57.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 5.175.000 4.044.000 3.986.000 4.037.000 3.232.000
Varebeholdning 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000
Kundefordringer 1.275.000 1.520.000 861.000 13.000
Andre fordringer 276.000 0 105.000 466.000 284.000
Sum investeringer 975.000 1.544.000 1.364.000 3.682.000 3.519.000
Kasse, bank 2.369.000 1.001.000 2.043.000 2.037.000 1.916.000
Sum omløpsmidler 3.944.000 4.143.000 5.355.000 7.370.000 6.054.000
Sum eiendeler 9.119.000 8.187.000 9.341.000 11.407.000 9.286.000
Sum opptjent egenkapital 6.446.000 6.146.000 6.183.000 6.189.000 5.948.000
Sum egenkapital 6.546.000 6.246.000 6.283.000 6.289.000 6.048.000
Sum avsetninger til forpliktelser 534.000 261.000 256.000 260.000 121.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 534.000 261.000 256.000 260.000 121.000
Leverandørgjeld 501.000 280.000 419.000 2.359.000 474.000
Betalbar skatt 28.000 18.000 151.000 131.000 959.000
Skyldig offentlige avgifter 160.000 330.000 362.000 113.000 141.000
Utbytte -600.000 -300.000 -600.000 -1.000.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.350.000 1.052.000 1.870.000 2.254.000 1.545.000
Sum kortsiktig gjeld 2.039.000 1.680.000 2.802.000 4.857.000 3.118.000
Sum gjeld og egenkapital 9.119.000 8.187.000 9.341.000 11.406.000 9.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.905.000 2.463.000 2.553.000 2.513.000 2.936.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.5 1.9 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 2.3 1.8 1.5 1.8
Soliditet 71.8 76.3 67.3 55.1 65.1
Resultatgrad 23.3 1.5 1 19.4 37.1
Rentedekningsgrad 1.351.0 13.3 11.6 7.1 2
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.5 0.8 0.5
Total kapitalrentabilitet 13.2 3.6 8.6 1 34.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex