Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tropas AS
Juridisk navn:  Tropas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97135330
Trollvikveien 25 Trollvikveien 25 Fax:
9307 Finnsnes 9307 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 992725761
Aksjekapital: 272.000 NOK
Etableringsdato: 4/10/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.84%
Resultat  
  
-106.99%
Egenkapital  
  
-14.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 884.000 1.063.000 2.618.000 1.353.000 1.099.000
Resultat: -296.000 -143.000 756.000 -304.000 -728.000
Egenkapital: 1.383.000 1.615.000 2.707.000 2.118.000 2.356.000
Regnskap for  Tropas AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 884.000 1.063.000 2.618.000 1.353.000 1.099.000
Driftskostnader -1.180.000 -1.207.000 -1.863.000 -1.632.000 -1.797.000
Driftsresultat -296.000 -144.000 756.000 -278.000 -697.000
Finansinntekter 1.000 1.000 6.000 10.000
Finanskostnader -1.000 -31.000 -40.000
Finans 1.000 0 -25.000 -30.000
Resultat før skatt -296.000 -143.000 756.000 -304.000 -728.000
Skattekostnad 65.000 32.000 -167.000 93.000 206.000
Årsresultat -232.000 -112.000 589.000 -211.000 -522.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.245.000 1.402.000 1.648.000 2.877.000 3.165.000
Sum omløpsmidler 789.000 2.131.000 2.181.000 396.000 948.000
Sum eiendeler 2.034.000 3.533.000 3.829.000 3.273.000 4.113.000
Sum opptjent egenkapital 595.000 827.000 1.919.000 1.330.000 1.568.000
Sum egenkapital 1.383.000 1.615.000 2.707.000 2.118.000 2.356.000
Sum langsiktig gjeld 438.000 565.000 716.000 549.000 1.338.000
Sum kortsiktig gjeld 212.000 1.353.000 406.000 605.000 419.000
Sum gjeld og egenkapital 2.033.000 3.533.000 3.829.000 3.272.000 4.113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 850.000 1.051.000 983.000 1.163.000 900.000
Andre inntekter 34.000 12.000 1.635.000 190.000 199.000
Driftsinntekter 884.000 1.063.000 2.618.000 1.353.000 1.099.000
Varekostnad -91.000 -92.000 -63.000 -114.000 -135.000
Lønninger -406.000 -510.000 -680.000 -702.000 -684.000
Avskrivning -239.000 -246.000 -256.000 -303.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -444.000 -359.000 -864.000 -513.000 -684.000
Driftskostnader -1.180.000 -1.207.000 -1.863.000 -1.632.000 -1.797.000
Driftsresultat -296.000 -144.000 756.000 -278.000 -697.000
Finansinntekter 1.000 1.000 6.000 10.000
Finanskostnader -1.000 -31.000 -40.000
Finans 1.000 0 -25.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -232.000 -112.000 589.000 -211.000 -522.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Fast eiendom 0 1.358.000 1.435.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 332.000 327.000 409.000 116.000 158.000
Sum varige driftsmidler 813.000 972.000 1.218.000 2.447.000 2.730.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 30.000 30.000 30.000 35.000
Sum anleggsmidler 1.245.000 1.402.000 1.648.000 2.877.000 3.165.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 13.000 12.000 14.000 25.000 58.000
Andre fordringer 300.000 300.000 495.000 0 176.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 468.000 850.000 1.673.000 371.000 714.000
Sum omløpsmidler 789.000 2.131.000 2.181.000 396.000 948.000
Sum eiendeler 2.034.000 3.533.000 3.829.000 3.273.000 4.113.000
Sum opptjent egenkapital 595.000 827.000 1.919.000 1.330.000 1.568.000
Sum egenkapital 1.383.000 1.615.000 2.707.000 2.118.000 2.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 438.000 565.000 716.000 549.000 735.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.100.000 68.000 102.000 99.000
Sum langsiktig gjeld 438.000 565.000 716.000 549.000 1.338.000
Leverandørgjeld 13.000 34.000 36.000 49.000 8.000
Betalbar skatt 62.000 0 84.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 90.000 176.000 86.000 140.000 152.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 42.000 217.000 231.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 212.000 1.353.000 406.000 605.000 419.000
Sum gjeld og egenkapital 2.033.000 3.533.000 3.829.000 3.272.000 4.113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 577.000 778.000 1.775.000 -209.000 529.000
Likviditetsgrad 1 3.7 1.6 5.4 0.7 2.3
Likviditetsgrad 2 3.7 1.6 5.4 0.7 2.3
Soliditet 68.0 45.7 70.7 64.7 57.3
Resultatgrad -33.5 -13.5 28.9 -20.5 -63.4
Rentedekningsgrad 7 - -17.4
Gjeldsgrad 0.5 1.2 0.4 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet -14.6 -4.0 19.8 -8.3 -16.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex